Asal er lite farlig

Asal er også kjend som Sorbus intermedia. Bæra til asal er lite giftige og du får derfor ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Svensk asal, røde bær i klaser på et tre

​Svensk asal er lite giftig.

​​​Dersom det er smakt på bær eller plantedelar frå asal, kan du sjå an dette heime. Ved store mengder inntatt eller meir enn lette symptom, kontakt Giftinformasjonen.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Asal er lite farlig. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 22. januar 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/asal/

Sist oppdatert måndag 22. januar 2024