Er blomkarse giftig?

Blomkarse (Tropaeoluma majus) er ei ufarleg plante, og gir derfor ikkje symptom ved ein liten smak.

Illustrasjonsbilde av blomkarse

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Dersom du har spørsmål om bruk av planter som mat, ta kontakt med Norges sopp- og nyttevekstforbund

Skildring av blomkarse

Er mest vanleg som eittårig hageplante. Planta har fem kronblad som er oransje eller gul-raude. Dei grøne blada har ofte ujamn kant. Høgda kan variere frå 30 til 200 cm.