Caladium-arter

Caladium-arter (Caladium spp.) er planter med irriterende plantesaft. Det er ikke farlig å ha smakt litt på planten, selv om barnet kan oppleve noe ubehag fra munn og mage. Gi drikke og se an situasjonen.

Hvite blader med grønne bladårer.

Caladium kan likne Alocasia av utseende.

Symptomer ved forgiftning med caladium

Caladium-arter inneholder uløselige kalsiumoksalat-krystaller. Ved tygging på plantedeler fra caladium kan barnet oppleve irritasjon og ubehag på leppe, tunge, i munnhule og i svelg.

Dersom barnet ditt har smakt på en caladium-plante, kan følgende symptomer oppstå:

  • Vondt i munn, tunge og svelg
  • Økt sikling og spyttproduksjon
  • Kvalme og oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med caladium

Ved inntak av plantedeler:

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist mye plante-materiale
  • Ved kraftige eller langvarige symptomer, kontakt lege for vurdering

Ved søl av plantesaft på øyet:

  • Skyll øyet med lunkent, rennende vann i flere minutter
  • Ved kraftige eller vedvarende symptomer, kontakt lege

Beskrivelse av caladium

Caladium-arter er stueplanter, som for eksempel droplerot (Caladium bicolor). Dette er bladplanter som likner alocasia, men kan være hvite, grønne, rosa eller sølvfargede.

Grønne blader med rosa flekkmønster.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Caladium-arter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 14. august 2023 [hentet søndag 3. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/caladium/

Sist oppdatert mandag 14. august 2023