Aluminiumsfolie

Aluminiumsfolie blir rekna som ufarleg å få i seg i små mengder.

Foliepakke på grill

Aluminiumsfolie er lite farlig å innta i små mengder

For spørsmål rundt bruk av aluminiumsfolie til mat anbefalar Giftinformasjonen at du undersøkjer matportalen sine nettsider, til dømes "Sjekk om emballasjen er egnet".