Aluminiumsfolie

Aluminiumsfolie blir rekna som ufarleg å få i seg i små mengder.

Foliepakke på grill

Aluminiumsfolie er lite farlig å innta i små mengder

For spørsmål rundt bruk av aluminiumsfolie til mat anbefalar Giftinformasjonen at du undersøkjer matportalen sine nettsider, til dømes "Sjekk om emballasjen er egnet".

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 22. desember 2021