Aluminiumsfolie

Aluminiumsfolie blir rekna som ufarleg å få i seg i små mengder.

Foliepakke på grill

Aluminiumsfolie er lite farlig å innta i små mengder

For spørsmål rundt bruk av aluminiumsfolie til mat anbefalar Giftinformasjonen at du undersøkjer Mattilsynet sine nettsider, til dømes "Sjekk om emballasjen er egnet".

Giftinformasjonen er tilgjengeleg ved behov

22 59 13 00

Døgnopen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Aluminiumsfolie. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 22. desember 2021 [henta laurdag 13. april 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/aluminiumsfolie/

Sist oppdatert onsdag 22. desember 2021