Grill og ildsted

Å smake på kull, tennbriketter og fyrstikker er lite farlig. Å få i seg en slurk tennvæske kan derimot føre til alvorlig lungepåvirkning.

Grill med kull

Illustrasjon: Vladimir Liverts / Johnér Bildbyrå AB

Fyrstikker

Fyrstikker er lite giftig å smake på. Har du spist noen få topper, kan du ta litt drikke og se an hjemme. Giftinformasjonen forventer lite symptomer ved slike uhell.

Ved større mengde inntatt kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd og veiledning.

Fordi fyrstikker er lange og laget av tre, er det lurt å forhøre seg med lege om hele fyrstikker er svelget. Kontakt lege/legevakt.

Fyrstikker er lite farlig å smake på.

Illustrasjon: Yurii Malashcenko / Mostphotos.com

Grillkull

Å smake på grillkull er ikke farlig. Ta litt drikke for å skylle munnen. Forbigående symptomer fra magen kan forekomme.

Å smake på grillkull er lite farlig. Ta deg gjerne litt drikke etter slike uhell.

Illustrasjon: Deyan Georgiev / Mostphotos.com

Tennposer og tennbrikker

Opptenningsposer og opptenningsbriketter som du bruker til å tenne opp i peisen med, er som regel lite farlig å smake på. Unntaket er tennposer med flytende innhold, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd i disse tilfellene.

​​​Sympomter

Det er lit​e farlig å smake på en ​​fast tennbrikett. Ved større inntak kan symptomer som for eksempel kvalme, oppkast og magesmerter oppstå.

​Førstehjelp

 • Fjern reste​​r fra munnen og gi litt å drikke.
 • Hvis større mengder er spist eller briketten har flytende innhold, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Tennvæske

Tennvæske er et petroleumsdestillat. Selv en liten slurk tennvæske kan føre til alvorlig lungepåvirkning.

Giftinformasjonen har erfaring med at små uhellsinntak ofte går bra.

Symptomer

​Ved svelging​

 • Kvalme og oppkast
 • Hoste, tungpust og pusteubehag er tegn på lungepåvirkning
 • Store inntak kan i tillegg føre til sløvhet og nedsatt bevissthet

​Søl i øyne​​​​

 • Rødhet, smer​​ter og irritasjon

Søl på hu​d​​

 • Tennvæske er avfetten​de og tørrer lett ut huden.
 • Kortvarig kontakt med tennvæske på hud kan gi irritasjon. 
 • Langvarig hudkontakt kan i tillegg gi utslett og sår.

​Førstehjelp

Ved svelging 

 • Ikke fremkall brekninger
 • Gi litt drikke
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113 
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling. 

Videre behandling vil være avhengig av flere faktorer, som mengde og symptomer. Hvis det ikke har oppstått noen symptomer innen 6 timer etter uhellet, er det lite fare for alvorlige symptomer.

Søl i øyne​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann i 15 minutter.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

​Søl på hud​

 • Skyll og vask hude​n godt med mild såpe og lunkent vann.