Tennbriketter og tennposer

Små uhellsinntak med faste tennbriketter og tennposer er lite farlig og kan gi irritasjonssymptomer. Kontakt Giftinformasjonen hvis det er svelget større mengder eller det er flytende innhold i tennbriketten.

Brune opptenningsbriketter i en haug, med hvit bakgrunn.

Det er lite farlig å smake litt på en tennbrikett.

Hva inneholder tennbriketter og tennposer?

 • Brune tennbriketter inneholder ofte sagflis eller spon, tilsatt parafin.
 • Hvite tennbriketter inneholder ofte parafinvoks. Det finnes typer med flytende innhold.
 • Hvite tennposer inneholder ofte parafinvoks, men kan også inneholde små mengder av andre kjemikalier.
 • Noen produkter til opptenning inneholder treull, som vanligvis er trespon tilsatt parafin. 

Tennbriketter og tennposer er lite farlig ved smaksuhell

Innholdet og konsistensen til tennbriketter og tennposer, gjør at det er lite farlig å smake på disse ved uhell. Hvis det er spist litt større mengder, bør du kontakte Giftinformasjonen.

Tennposer med flytende innhold

Det er flytende innhold i noen typer tennposer eller produkter til opptenning. Ved svelging av flytende parafin kan du få akutte symptomer fra luftveiene. Hvis det er smakt på et slikt produkt, kontakt Giftinformasjonen.

Hva skal du gjøre ved en smak av tennbrikett eller tennpose?

Ved smaksuhell

 • fjern rester fra munnen
 • gi litt drikke
 • se an hjemme, hvis det kun er en liten smak av et produkt med fast konsistens
 • kontakt lege hvis det er symptomer fra luftveiene
 • kontakt Giftinformasjonen hvis 
  • det er svelget flere biter
  • det er flytende innhold i produktet

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Tennbriketter og tennposer. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 13. mai 2024 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/grill-og-ildsted/

Sist oppdatert mandag 13. mai 2024