Myggmidler er stort sett lite farlig å smake på

Myggmidler generelt er stort sett lite farlig å smake på. Noen virkestoffer i enkelte myggmidler kan føre til forgiftning. Dette gjelder for eksempel myggmidler med eteriske oljer, dietyltoluamid (DEET), pyretriner og pyretroider.

Myggmidler kan føre til forgiftninger

Inntak av inntil 1 myggspiral til barn er lite farlig, og kan ses an hjemme​.

Illustrasjon: Mikael Ropponen / Mostphotos.com

​​​​​​​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Myggmiddel med eteriske oljer

​Eteriske oljer som sitronelle-, eukalyptus-, kamfer- og peppermynteolje virker avstøtende på mygg og benyttes derfor blant annet i myggoljer og mygglys.

Eteriske oljer er giftige. Hvor giftige de eteriske oljene er varierer med type olje.

Symptomer

Svelging:

Selv en liten slurk av de giftigste eteriske oljene kan føre til forgiftning. Alt fra kvalme, oppkast og magesmerter, til bevisstløshet og kramper kan komme.

Kamfer- og eukalyptusolje er blant de mest giftige eteriske oljene, mens sitronelleolje er lite farlig.

Hud og øyne:

Irritasjon på øyne og hud

Behandling

Svelging:

 • Gi noe å drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging
 • Ring 113 ved alvorlige/livstruende symptomer

Øyne:

 • Skyll i 15 min
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

Myggmidler med med DEET (dietyltoluamid)

​Dietyltoluamid (DEET) brukes i mange myggmidler. Dersom myggmidlene brukes riktig, er det liten forgiftningsfare. Overdreven bruk, for eksempel innsmøring av hele kroppen, eller svelging av myggmidler kan derimot føre til forgiftning.

Symptomer

Symptomene ved en alvorlig forgiftning kommer vanligvis raskt, innen ½ til 1 time.

 • Magesmerter, kvalme og oppkast
 • Lavt blodtrykk og langsom puls
 • Rastløshet, irritabilitet, ustøhet
 • I alvorlige tilfeller kramper, koma, (død)

Søl i øyne:

 • Rødhet
 • Svie og smerte
 • Rennende øyne

Innånding:

 • Hoste
 • Tungpustethet

Behandling

Svelging:

En smak av et myggmiddel med <20 % DEET til et barn gir sjelden forgiftning. Ved høyere konsentrasjoner eller større mengder kontakt Giftinformasjonen.

 • Gi barnet noe å drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Ring 113 ved alvorlige symptomer

Hud - overdreven bruk:

 • Vask huden grundig med såpe og vann

Spedbarn er spesielt utsatt for forgiftninger og lege bør kontaktes dersom myggmiddelet er brukt over store hudområder

​Øyne:

 • Skyll godt med lunkent vann i 15 minutter
 • Ved vedvarende symptomer, kontakt lege

​Innånding:

 • Frisk luft og hvile
 • Ved symptomer (f.eks. hoste eller tungpustethet), kontakt lege

​Giftighet av DEET

DEET kan tas opp i kroppen både hvis det svelges eller gjennom huden. Spedbarn har stor kroppsoverflate i forhold til vekt og er mer utsatt for forgiftning ved hudeksponering enn større barn og voksne.

Ved riktig bruk av myggmidler er det liten forgiftningsfare. Overdreven bruk, for eksempel innsmøring av hele kroppen, eller høyerer konsentrasjoner av DEET i produktet, kan derimot gi forgiftningssymptomer. Myggmidler skal i minst mulig grad brukes direkte på huden på barn under 3 år, og ellers bare på begrensede hudområder i korte perioder.

Myggmidler med pyretriner eller pyretroider

Hvor giftig er myggmidler med pyretriner og pyretroider?

Pyretriner og pyretroider er giftige, men mengden i produktene er ofte så liten at det sjelden gir alvorlig forgiftning. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd dersom noen har svelget myggmidler med pyretroider og pyretriner. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Symptomer

Symptomene kommer som regel innen 1 time hvis myggmiddelet er svelget.

 • Magesmerter
 • Oppkast
 • Diaré er vanlige
 • Ved inntak av større mengder kan bevisstløshet og kramper utvikle seg raskt

Behandling

Hvis et barn har smakt på en myggpinne som inneholder pyretriner eller pyretroider, forventes ikke symptomer. Behandling er som regel ikke nødvendig, men man kan gi litt drikke.

Dersom større mengder er svelget, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, eller kontakt lege. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Myggspiraler og myggpinner

Myggspiraler og myggpinner er faste produkter som skal tennes på. Røyken som dannes virker avstøtende (repellerende) på mygg/insekter.

Inntak av inntil 1 myggspiral til barn er lite farlig, og kan ses an hjemme​. Det kan eventuelt gi noe magesymptomer. Gi barnet litt drikke.