Stearin

Stearin frå kubbelys eller telys er ikkje farleg å smake på.

Bøtte med hvite og svarte stearinlys

Stearinlys er ikkje farleg å smake på.

Stearin i stearinlys er ikkje giftig ved ein liten smak, og det blir ikkje tatt opp i kroppen. Dette gjeld òg farga stearinlys. Dersom barnet ditt har ete stearin, treng du ikkje ågjere noko, men tilby gjerne litt drikke slik at restar blir skylte bort frå munnen. 

Ved større inntak kan feittstoffa i stearinen gi lette og forbigåande symptom frå magen, for eksempel diaré.

Kontakt Giftinformasjonen om uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnopen telefon.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Stearin. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 13. april 2021 [henta torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/stearin-lampeolje-sparepare/

Sist oppdatert tysdag 13. april 2021