Superlim

Superlim, lynlim eller neglelim inneholder vanligvis cyanoakrylat. Limet stivner svært raskt og kan lime sammen fingre, øyelokk og andre hudområder. Dette gir vanligvis irritasjon på hud og øyne. Ved søl på klær kan noen typer superlim gi brannsår.

Tube med superlim hvor korket er skrudd av.

Superlim gir irritasjonssymptomer og kan lime seg fast til hud eller slimhinner.

Superlim i øyet  

Ved søl av superlim eller cyanoakrylatlim i øyet

 • skyll øyet i 5-15 minutter  
 • hvis øyet er limt igjen, bør du ikke åpne det med makt

Du kan se an hjemme dersom  

 • øyet er åpent 
 • du ikke har symptomer 
 • det ikke er rester av lim i øyet 

Kontakt lege dersom 

 • du har stivnede rester av lim på øyet eller på bakside av øyelokk (fremmedlegeme) 
 • du opplever at det er ubehagelig å bevege øyet  
 • øyelokk eller øyevipper er limt sammen, særlig hos små barn under 3-4 år  
 • øyelokk eller øyevipper er limt sammen, og du opplever ubehag annet enn at øyet er lukket 

Superlim på huden 

Kan du fjerne rester av stivnet superlim fra huden? 

Stivnet superlim på hud slites bort av seg selv. Det er ikke anbefalt å bruke makt eller sterke løsemidler for å fjerne restene. Ved et tykt lag størknet superlim på huden, kan du eventuelt pusse limet forsiktig med fint sandpapir eller neglefil. 

Hvordan kan du løsne sammenlimte hudområder? 

 • Ikke dra kroppsdeler som er limt sammen, fra hverandre. 
 • Vask huden med mild såpe og lunkent vann. 
 • Forsøke å bløtlegge hudområder i matolje eller mildt såpevann. 
 • Forsøke forsiktig fjerning med håndsprit, plasterfjerner eller aceton, men ikke i nærheten av øyne. 
 • Hud som er limt sammen løsner ofte av seg selv, i løpet av en eller to dager. 
 • Hvis huden er limt sammen på en ubehagelig eller upraktisk måte, bør lege kontaktes.

Superlim på klær 

Superlim utvikler varme ved herding. Noen typer superlim gir kraftigere reaksjon ved søl på klær, og kan føre til brannskade i huden under.  

 • Fjern tilsølte klær, men ikke hvis det er limt fast til huden. 
 • Skyll huden med rennende, kjølig vann i 20 minutter. 
 • Ved tegn til brannskade i huden, kontakt lege. 

Svelging av superlim  

Små inntak av superlim innebærer liten risiko, fordi limet raskt blir til en fast klump. Herdet lim er ikke farlig å smake på.

Det kan bli mer alvorlige symptomer ved større inntak eller om limet stivner i svelget. Størknet lim i svelg, kan gjøre det vanskelig å puste. Vanligvis fester superlim seg dårlig på slimhinner.

Ved søl av superlim i munnen eller ved svelging 

 • fjern rester straks, dersom limet ikke har stivnet 
 • gi drikke og skyll munnen med vann
 • ved blokkering av luftveiene, ring 113 
 • ved svelging av større mengder, kontakt Giftinformasjonen
 • ved symptomer og ubehag, kontakt lege
 • ved lepper som er limt sammen, se Superlim på hud 

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Superlim. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. april 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/superlim/

Sist oppdatert tirsdag 9. april 2024