Håndoppvaskmidler

Håndoppvaskmidler (som Zalo, Yes og Sunlight) til vask av tallerkener, bestikk og glass består hovedsakelig av såpestoffer. Uhell med slike produkter gir stort sett milde symptomer, og kan ofte ses an hjemme.

Håndoppvask av hvit tallerken med gul vaskeklut, gul såpeflaske i bakgrunnen

Symptomer ved uhell med håndoppvaskmidler

Ved svelging:

 • Såpestoffene virker irriterende på slimhinner og kan gi symptomer som ubehag i munn og svelg, kvalme, magesmerter, oppkast og diaré
 • Produktene skummer kraftig. Dette øker faren for at skum kan havne i lungene ved oppkast. Symptomer på dette kan være langvarig hoste og pustevansker

Ved sprut i øyet:

 • Svie, rødme, fremmedlegmefølelse

Førstehjelp ved uhell med håndoppvaskmidler

Ved svelging:

 • Skyll munn og gi litt drikke
 • Ved milde symptomer som brekninger, oppkast eller diaré, se an hjemme
 • Ved kraftige eller vedvarende symptomer, kontakt lege
 • Ved vedvarende luftveisplager, kontakt lege/113 umiddelbart

Ved sprut i øyet:

 • Skyll raskt med lunkent, rennende vann til såpen er skyldt bort fra øyet. Noen minutter er ofte tilstrekkelig
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Ved rødme og mildt ubehag på øyet, se an hjemme i inntil 24 timer. Ved fortsatt symptomer, kontakt lege for vurdering
 • Ved vedvarende ubehag som smerter, tåkesyn, rennende øyne utover 2 timer etter endt skylling, kontakt lege for vurdering

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Håndoppvaskmidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 27. oktober 2022 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/handoppvaskmidler/

Sist oppdatert torsdag 27. oktober 2022