Klesvaskemidler

Det finnes mange ulike produkter til tøyvask. Det kan være vaskepulver, pods, flytende tøyvask, tøymyknere og flekk fjernere. Uhell med produkter til vanlig tøyvask er ofte lite problematisk med riktig førstehjelp. Vær særlig oppmerksom ved uhell med profesjonelle produkter og flekk fjernere.

Et barn sitter foran vaskemaskin og legger inn klær

Uhell med produkter til klesvask går ofte fint hvis du får utført riktig førstehjelp.

Vaskepulver til klesvask

Klesvaskepulver til privat husholdning inneholder vanligvis stoffer som kan gi irritasjonssymptomer i øyne og på slimhinner. Ved et lite smaksuhell eller søl i øyne, kan du ofte se an situasjonen hjemmefra, hvis du får skylt godt med vann. Hvis pulveret blir liggende lenge på øyne eller i munnen uten skylling, er det større risiko for symptomer som kan trenge oppfølging eller som kan vare lengre. Det er derfor viktig å komme i gang med skylling raskt. 
 
Produkter som brukes profesjonelt (for eksempel industrivaskemidler) kan være etsende.

Ved svelging av vaskepulver 

 • Skyll munnen med vann 
 • Drikk litt vann  
 • Se an hjemme hvis det: 
  • er vanlig klesvaskepulver (hvitt eller farget tøy) til privat bruk 
  • kun er litt pulver som er svelget 
  • er lett irritasjon i munnen og forbigående oppkast 
 • Ring Giftinformasjonen hvis: 
  • du er usikker på om produktet faller inn i kategorien “vanlig tøyvask til privat bruk” 
  • det er svelget større mengde
 • Oppsøk lege hvis: 
  • du eller barnet har svelgevansker, sikling eller andre tegn til smerter i munnen, gjentakende oppkast eller andre symptomer som ikke gir seg
  • du tror at pulveret har kommet ned i luftveiene (for eksempel ved hoste) 

De fleste som kun har hatt dette i munnen eller svelget en liten smak, kan se an hjemme.

Ved søl av vaskepulver i øyet 

 • Fjern kontaktlinse, hvis du bruker dette 
 • Skyll øyet grundig med rennende og lunkent vann (alternativt fysiologisk saltvann) i 5-15 minutter. Vær sikker på at pulverrestene er fjernet ved å skylle godt under øyelokkene. 
 • Hvis det fortsetter å svi bør du skylle litt mer

Vær oppmerksom på at skyllingen også kan gi irritasjon av øyet. Rødhet og fremmedlegemefølelse går vanligvis over av seg selv i løpet av 24 timer. Kontakt lege ved smerte eller tåkesyn/synsforstyrrelse utover 2 timer etter skyllingen er avsluttet. 

 • Ring Giftinformasjonen hvis: 
  • du er usikker på om produktet faller inn i kategorien “vanlig tøyvask til privat bruk” 
 • Kontakt lege:
  • hvis du ikke klarer å skylle bort pulveret 
  • ved smerter eller tåkesyn/synsforstyrrelser 2 timer etter skylling er avsluttet 
  • ved rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse som varer lengre enn 24 timer

Flytende tøyvaskemidler 

Flytende produkter for klesvask har ofte ganske lik sammensetning som pulver til klesvask. Dette gjelder også produkter ment for ull og sportsvaskemidler.  

Uhell med flytende produkter kan gi irritasjon ved uhell i øyne eller på slimhinner. Vær spesielt oppmerksom på situasjoner der produktet blir liggende lenge i kontakt med slimhinner i øyet eller munnen.  
 
Ved uhell med produkter til industri eller storhusholdning er det fare for etseskade.  

Ved svelging av flytende klesvaskemidler 

 • Skyll munnen med vann 
 • Drikk litt vann  
 • Se an hjemme hvis det: 
  • er vanlig flytende klesvask (hvitt eller farget tøy) eller ullvask til privat bruk 
  • er svelget en munnfull eller mindre mengde  
  • er lett irritasjon i munnen og forbigående oppkast 
 • Ring Giftinformasjonen hvis: 
  • du er usikker på om produktet faller inn i kategorien “vanlig tøyvask til privat bruk” 
  • det er svelget større mengde
 • Oppsøk lege hvis: 
  • du eller barnet har svelgevansker, sikling eller andre tegn til smerter i munnen, gjentakende oppkast eller andre symptomer som ikke gir seg
  • du tror at væsken har kommet ned i luftveiene (for eksempel ved hoste) 

De fleste som kun har hatt dette i munnen eller svelget en liten smak, kan se an hjemme.

Ved søl av flytende klesvaskemiddel i øyet 

 • Fjern kontaktlinse, hvis du bruker dette 
 • Skyll øyet grundig med rennende og lunkent vann (alternativt fysiologisk saltvann) i 5-15 minutter. Vær sikker på at restene er fjernet ved å skylle godt under øyelokkene. 
 • Hvis det fortsetter å svi bør du skylle mer

Vær oppmerksom på at skyllingen også kan gi irritasjon av øyet. Rødhet og fremmedlegemefølelse går vanligvis over av seg selv i løpet av 24 timer. Kontakt lege ved smerte eller tåkesyn/synsforstyrrelse utover 2 timer etter skyllingen er avsluttet. 

 • Ring Giftinformasjonen hvis: 
  • du er usikker på om produktet faller inn i kategorien “vanlig tøyvask til privat bruk” 
 • Kontakt lege:
  • hvis du ikke klarer å skylle øyet 
  • ved smerter eller tåkesyn/synsforstyrrelser 2 timer etter skylling er avsluttet 
  • ved rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse som varer lengre enn 24 timer

Kapsler og pods til klesvask 

Det kommer stadig nye produkter på markedet. Ved uhell med vaskekapsler eller “pods” til klesvask kan det komme andre problemstillinger enn ved uhell med pulver og flytende klesvaskemiddel i flaske. Produktet kan være kraftig irriterende for slimhinner, noe som kan gi irritasjon i munn og svelg, samt magesmerter og oppkast.  
 
Det som skiller vaskepods fra vanlige tøyvaskemidler er oppbyggingen av produktet. I tilfeller der barn tygger på kapsler eller pods med flytende væske kan væsken sprute bakover i munnen og i verste fall ned i luftveiene. Dette kan gi en kraftig irritasjon i luftveiene og kjemisk lungebetennelse. Det er derfor viktig å følge med på tegn til irritasjon i luftveiene, som hoste og harking.  

Ved svelging av vaskekapsler eller -pods  

 • Skyll munnen med vann 
 • Drikk litt vann  
 • Se an hjemme hvis det: 
  • er vanlige vaskekapsler eller pods til privat bruk 
  • kun er litt væske som er svelget 
  • er lett irritasjon i munnen og forbigående oppkast 
 • Ring Giftinformasjonen hvis: 
  • du er usikker på om produktet faller inn i kategorien “vanlig tøyvask til privat bruk” 
  • det er svelget større mengde
  • det er et profesjonelt produkt
  • du trenger hjelp til å vurdere uhellet
 • Oppsøk lege hvis: 
  • du eller barnet har svelgevansker, sikling eller andre tegn til smerter i munnen, gjentakende oppkast eller andre symptomer som ikke gir seg
  • du tror at væsken har kommet ned i luftveiene (for eksempel ved hoste)
 • Ring 113 ved:
  • kraftige eller langvarige symptomer fra luftveiene (tungpust/pustebesvær, hoste).
De fleste som kun har hatt dette i munnen eller svelget en liten smak, kan se an hjemme.  

Ved søl av væske fra klesvaskekapsler eller pods i øyet 

 • Fjern kontaktlinse, hvis du bruker dette 
 • Skyll øyet grundig med rennende og lunkent vann (alternativt fysiologisk saltvann) i 5-15 minutter. Vær sikker på at restene er fjernet ved å skylle godt under øyelokkene. 
 • Hvis det fortsetter å svi bør du skylle mer

Vær oppmerksom på at skyllingen også kan gi irritasjon av øyet. Rødhet og fremmedlegemefølelse går vanligvis over av seg selv i løpet av 24 timer. Kontakt lege ved smerte eller tåkesyn/synsforstyrrelse utover 2 timer etter skyllingen er avsluttet. 

 • Ring Giftinformasjonen hvis: 
  • du er usikker på om produktet faller inn i kategorien “vanlig tøyvask til privat bruk” 
 • Kontakt lege:
  • hvis du ikke klarer å skylle øyet 
  • ved smerter eller tåkesyn/synsforstyrrelser 2 timer etter skylling er avsluttet 
  • ved rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse som varer lengre enn 24 timer

Tøymykner (tøyskyllemiddel)

Tøymyknere/tøyskyllemidler er lite farlig å smake på, men kan gi kvalme og oppkast hvis det drikkes i litt større mengder. Ved store inntak kan også andre symptomer oppstå. Søl i øynene kan gi irritasjonssymptomer. 

Ved svelging av tøymykner 

 • Skyll munnen
 • Drikk litt vann
 • Se an hjemme hvis det er: 
  • et lite uhell (en munnfull eller lignende)
  • kortvarige og selvbegrensende magesymptomer (oppkast som går over)
 • Ring Giftinformasjonen ved: 
  • større uhell 
  • ønske om hjelp til å vurdere uhellet 
 • Oppsøk lege hvis: 
  • du eller barnet har svelgevansker, sikling eller andre tegn til smerter i munnen, gjentakende oppkast eller andre symptomer som ikke gir seg
  • du tror at væsken har kommet ned i luftveiene (for eksempel ved hoste) 

De fleste som kun har hatt dette i munnen eller svelget en liten smak, kan se an hjemme.

Ved søl av tøymykner i øyet 

 • Fjern kontaktlinse, hvis du bruker dette 
 • Skyll øyet grundig med rennende og lunkent vann (alternativt fysiologisk saltvann) i 5-15 minutter. Vær sikker på at restene er fjernet ved å skylle godt under øyelokkene. 
 • Hvis det fortsetter å svi bør du skylle mer

Vær oppmerksom på at skyllingen også kan gi irritasjon av øyet. Rødhet og fremmedlegemefølelse går vanligvis over av seg selv i løpet av 24 timer. Kontakt lege ved smerte eller tåkesyn/synsforstyrrelse utover 2 timer etter skyllingen er avsluttet. 

 • Ring Giftinformasjonen hvis: 
  • du er usikker på om produktet faller inn i kategorien “vanlig tøyvask til privat bruk” 
 • Kontakt lege:
  • hvis du ikke klarer å skylle øyet  
  • ved smerter eller tåkesyn/synsforstyrrelser 2 timer etter skylling er avsluttet 
  • ved rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse som varer lengre enn 24 timer

Flekk fjernere 

Flekk fjernere kan inneholde kjemikalier som kan gi fare for etseskade på hud, slimhinner eller øyne. Det finnes ulike produkter med ulike sammensetninger.  

Ved svelging av flekk fjerner 

 • Skyll munnen 
 • Drikk litt vann (1-2 dl) 
 • Ring 113 
  • Ved kraftige symptomer fra luftveiene/svelg (tungpust/pustebesvær, hoste, smerter, svelgevansker) 
 • Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering ved alle uhell
 • Kontakt lege: 
  • Hvis du eller barnet symptomer fra munn (smerter, sår, sikling) 
  • Gjentakende oppkast, sløvhet eller andre symptomer som ikke gir seg 

Noen flekkfjernere kan være etsende og du bør få sjekket ditt produkt. Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00).

Ved søl av flekk fjerner i øyet: 

 • Start skylling umiddelbart under rennende og lunkent vann (alternativt fysiologisk saltvann) 
 • Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) mens du skyller 

Det kan være fare for etseskade og det kan bli behov for oppfølging hos lege. 

Ved søl av flekk fjerner på hud 

 • Skyll huden i 15-30 minutter 

Det kan ved søl med noen produkter oppstå forbigående bleking av huden eller prikking. 

Hvis du har fått startet å skylle huden tidlig, og har gjennomført skyllingen som anbefalt, kan du ofte se an hjemme etterpå.

Det kan være aktuelt å oppsøke lege hvis det blir tegn til sår eller blemmer i huden. Ring Giftinformasjonen ved behov. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Klesvaskemidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 13. september 2022 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/klesvaskemidler/

Sist oppdatert tirsdag 13. september 2022