Maskinoppvaskmidler

Uhell der barn har smakt på maskinoppvasktabletter er noe Giftinformasjonen svarer på daglig. De fleste slike uhell kan ses an hjemme ved hjelp av enkle, men viktige, førstehjelpsråd.

Ved å skylle munnen og gi litt drikke, kan mange uhellsinntak med oppvasktabletter ses an hjemme.

Oppvaskmidler til bruk i privathusholdning

Maskinoppvaskmidler finnes som oppvasktabletter, i pulverform, flytende form og som kombinasjonsprodukter (både flytende og pulver, power dose). Uavhengig av form er maskinoppvaskmidlene stort sett basiske produkter, med irriterende egenskaper. Uhell med slike maskinoppvaskmidler kan stort sett ses an hjemme dersom du følger førstehjelpsrådene under.

Oppvaskmidler til bruk i storkjøkken/profesjonell bruk

Produkter beregnet til storkjøkken/profesjonell bruk er ofte etsende. Ved uhell med slike produkter, start skylling og kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre behandling og oppfølging.

Symptomer ved uhell med maskinoppvaskmidler til privatbruk

Ved svelging:

 • Lett irritasjon i munn og svelg
 • Kvalme, brekninger, magesmerter
 • Oppkast, diaré

Ved søl i øyet:

 • Svie, irritasjon
 • Rødhet, smerter, rennende øyne
 • Etseskader kan forekomme dersom rester av produktet blir liggende lenge på øyet

Ved søl på hud:

 • Hudirritasjon, spesielt på fuktig hud eller om produktet er flytende

Førstehjelp ved uhell med maskinoppvaskmidler til privatbruk

Ved svelging:

 • Fjern eventuelle pulverrester fra munnen
 • Skyll munn og gi drikke
 • Oppkast er vanlig etter små inntak. Dersom symptomene går over raskt og allmenntilstanden ellers er grei, kan du se an uhellet hjemme
 • Ved kraftige eller vedvarende symptomer, kontakt lege

Ved søl i øyet:

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll øyet med rennende, lunkent vann i 5-15 minutter. Det viktigste er at det ikke blir liggende igjen rester av produktet på øyet
 • Ved rødme og mildt ubehag på øyet, se an hjemme i inntil 24 timer. Ved fortsatt symptomer, kontakt lege for vurdering
 • Ved vedvarende ubehag som smerter, tåkesyn, rennende øyne utover 2 timer etter endt skylling, kontakt lege for vurdering

Ved søl på hud:

 • Fjern rester, eventuelt tørt pulver kan børstes av
 • Skyll huden med rennende vann
 • Ved symptomer utover lett irritasjon, kontakt lege

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Maskinoppvaskmidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 2. juli 2021 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/maskinoppvaskmidler/

Sist oppdatert fredag 2. juli 2021