Salmiakk og klorin må ikke blandes

Kloramingass dannes ved blanding av hypokloritt og ammoniakk. Vanligste måte å bli utsatt for kloramingass på er ved å blande klorin og salmiakk i vaskebøtta.

Vaskebøtte med væske.

Symptomer på kloramingassforgiftning

Innånding

 • Hoste
 • Svie i nese og hals
 • Øyeirritasjon
 • Kvalme og oppkast
 • Økt spyttproduksjon
 • Hodepine
 • Brystsmerter og tung pust

Symptomene er ubehagelige og når ofte sin topp innen 6-8 timer. Det varierer hvor lenge symptomene sitter i, men ofte kan lette symptomer vedvare utover ett døgn. Det er sjelden kloraminforgiftninger blir alvorlige, men oppholder du deg i små rom med dårlig lufting over lengre tid, kan likevel kraftige symptomer oppstå i løpet av de første 36 timene. I slike tilfeller kan sykehusinnleggelse bli nødvendig. Astmatikere får oftere symptomer enn andre pasienter.

Øyne

Er du i et rom med kloramingass over flere timer kan det gi overfladisk øyeirritasjon.

Førstehjelp ved kloramingassforgiftning

Innånding

Ring 113 ved alvorlige eller livstruende symptomer

 • Unngå å være i rommet med kloramingass
 • Luft godt ut
 • Unngå fysisk aktivitet i 24-48 timer etter hendelsen
 • Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Øyne

 • Fjern eventuelt kontaktlinser og skyll øynene med rennende lunkent vann i noen minutter
 • Symptomer går vanligvis over innen et døgn uten videre behandling
 • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer

Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for råd om behandling og videre oppfølging.