Salmiakk og klorin må ikke blandes

Kloramingass dannes ved blanding av hypokloritt og ammoniakk. Vanligste måte å bli utsatt for kloramingass på er ved å blande klorin og salmiakk i vaskebøtta.

Vaskebøtte med væske.

Symptomer på kloramingassforgiftning

Innånding

 • Hoste
 • Svie i nese og hals
 • Øyeirritasjon
 • Kvalme og oppkast
 • Økt spyttproduksjon
 • Hodepine
 • Brystsmerter og tung pust

Symptomene er ubehagelige og når ofte sin topp innen 6-8 timer. Det varierer hvor lenge symptomene sitter i, men ofte kan lette symptomer vedvare utover ett døgn. Det er sjelden kloraminforgiftninger blir alvorlige, men oppholder du deg i små rom med dårlig lufting over lengre tid, kan likevel kraftige symptomer oppstå i løpet av de første 36 timene. I slike tilfeller kan sykehusinnleggelse bli nødvendig. Astmatikere får oftere symptomer enn andre pasienter.

Øyne

Er du i et rom med kloramingass over flere timer kan det gi overfladisk øyeirritasjon.

Førstehjelp ved kloramingassforgiftning

Innånding

Ring 113 ved alvorlige eller livstruende symptomer

 • Unngå å være i rommet med kloramingass
 • Luft godt ut
 • Unngå fysisk aktivitet i 24-48 timer etter hendelsen
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Øyne

 • Fjern eventuelt kontaktlinser og skyll øynene med rennende lunkent vann i noen minutter
 • Symptomer går vanligvis over innen et døgn uten videre behandling
 • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer

Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen for råd om behandling og videre oppfølging.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Salmiakk og klorin må ikke blandes. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. desember 2021 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/salmiakk-og-klorin-skal-ikke-blandes/

Sist oppdatert fredag 10. desember 2021