WC-gel og toalettrengjøring

Rengjøringsmidler til toalett kan være etsende ved søl i øynene eller ved svelging. Ved uhell bør du umiddelbart begynne å skylle med rennende vann og deretter kan du ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00) for mer informasjon.

Toalett blir rengjort med svamp og spray av hender med rengjøringshansker

Vaskemidler til toalett kan være etsende.

Rengjøringsmidler til toalett kan være etsende

Produkter som brukes til å vaske toalett kan inneholde forskjellige typer kjemikalier. Mange av produktene inneholder syrer eller baser (alkalier) og kan i verste fall være etsende på slimhinner, øyne og hud. 

Symptomer som kan oppstå vil være avhengig av innholdsstoffene i produktet og hvor lang tid det tar før du kommer i gang med å skylle. Tyktflytende produkter som skal brukes i toalettet kan ofte være vanskeligere å skylle bort. Dette kan øke faren for kraftigere symptomer. 

Denne artikkelen omtaler ikke produkter som settes fast i toalettskålen (dispensere eller geléklumper) og som avgir små mengder av produktet ved hver nedskylling i toalettet. Disse produktene er vanligvis mindre problematisk.

Ved svelging av toalettrengjøringsmidler

 • Skyll munnen grundig med vann
 • Drikk litt vann (1-2 dl er tilstrekkelig)
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for mer informasjon
 • Ring 113 ved alvorlige symptomer (pustevansker) eller hvis det er svelget store mengder

Ved søl av toalettrengjøringsmidler i øyne

 • Skyll umiddelbart med rennende og lunkent vann (alternativt fysiologisk saltvann)
 • Fjern eventuelt kontaktlinser
 • Fortsett å skylle mens du kontakter Giftinformasjonen (22 59 13 00). Her får du råd om hvor lenge du bør skylle og om du trenger å dra til lege.

Om produktet er etsende kan det være nødvendig å skylle i 30 minutter før du eventuelt skal reise videre til lege. Det kan også være nødvendig å skylle øynene mens du reiser til lege.

Ved søl av toalettrengjøringsmidler på hud

Skyll huden grundig under rennende og lunkent vann. 

Ved svie, såpeglatt hud eller andre symptomer bør du forlenge tiden du skyller.

De fleste kan se an hjemme etter et slikt uhell. Hvis det utviklers seg blemmer eller sår i huden, kan det være behov for å kontakte lege.

Ved inhalasjon av gasser fra toalettrengjøringsmidler 

Puster du inn damp og gasser fra toalettrengjøringsmidler kan det ha irriterende effekt i nese og øyne. I situasjoner hvor du bruker rengjøringsmiddel i et lite, avlukket rom uten god utluftning, kan det gi sterke irritasjonssymptomer. Det kan da oppstå symptomer som sår hals, hoste og ubehag i brystet. Eksempler på slike situasjoner er rengjøring av dusjhjørne og dusjkabinett.

Tiltak ved inhalasjon av gasser fra toalettrengjøringsmidler

 • Frisk luft 
 • Hvile og unngå å bli andpusten i 24-48 timer
 • Skyll øynene grundig hvis det er svie i øynene

Når kan du se an hjemme?

Personer uten symptomer eller med lette symptomer fra luftveiene som:

 • svie i øyne, munn og svelg
 • økt spyttproduksjon
 • lett hoste og heshet
 • lett ubehagsfølelse i brystet

Når bør du oppsøke lege?

 • Hvis symptomene blir verre med tiden  
 • Hvis symptomene ikke går over i løpet av cirka et døgn
 • Hvis du har eller har hatt kraftige symptomer
  • kraftig hoste
  • blodig spytt
  • vansker med å puste
  • sterke brystsmerter og ubehag i brystet
  • nedsatt allmenntilstand

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. WC-gel og toalettrengjøring. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 22. september 2022 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/wc-gel-og-toalettrengjoring/

Sist oppdatert torsdag 22. september 2022