Brun fluesopp er en giftig sopp

Brun fluesopp (Amanita regalis) er en giftig sopp som inneholder giftstoffer fra gruppen isoxazoler. Symptomene avhenger av hvor mye brun fluesopp du har spist. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis du tror du har spist brun fluesopp.

Brun fluesopp (Amanita regalis) er giftig.

​Brun fluesopp er en giftig sopp, men den gir sjelden alvorlige symptomer ved små inntak.

Forgiftninger med brun fluesopp

Brun fluesopp hører til fluesoppfamilien, hvor man også finner de giftige soppene rød fluesopp og panterfluesopp. Symptomer kommer oftest innen 30 minutter til 3 timer etter inntak. Små inntak gir vanligvis spontan bedring innen 6 til 24 timer etter inntaket. Alvorlig forgiftning er sjelden.

Vanlige symptomer er:

  • Svimmelhet
  • Forvirring
  • Muskelrykninger
  • Kvalme, oppkast og magesmerter forekommer
  • Hallusinasjoner og kramper forekommer ved alvorlig forgiftning​

Beskrivelse av brun fluesopp

Hatten til brun fluesopp er først kuleformet og flater senere utover. Den kan bli 10-20 cm bred. Fargen er gulbrun til brun, oftest med lyse flekker. Disse flekkene kan falle av. Skivene er hvite. Stilken hos brun fluesopp er hvit, 10-20 cm høy og 1,5-2 cm tykk. Stilken er knollformet nederst.

Brun fluesopp er vanlig i store deler av landet og vokser om høsten i granskog.

Brun fluesopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Brown fly agaric / Royal fly agaric
  • Dansk (DK): Brun fluesvamp
  • Finsk (FI): Ruskokärpässieni
  • Svensk (SE): Brun flugsvamp​​

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 ulike språk, blant annet med informasjon om brun fluesopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Brun fluesopp er en giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 4. juni 2021 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/brun-fluesopp-er-en-giftig-sopp/

Sist oppdatert fredag 4. juni 2021