Flatklokkehatt er en svært giftig sopp

Flatklokkehatt (Galerina marginata) er en svært giftig sopp som inneholder giftstoffet amanitin. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist flatklokkehatt.

Den giftige flatklokkehatten vokser ofte flere sammen på tremateriale. Soppen er en skivesopp med ring på stilken, som vist på b

Den giftige flatklokkehatten kan vokse enkeltvis eller flere sammen.

​Forgiftning med flatklokkehatt

Flatklokkehatt inneholder det samme giftstoffet som hvit- og grønn fluesopp, men i mindre mengder. Inntak av små mengder flatklokkehatt kan gi alvorlig forgiftning. Symptomer kommer vanligvis 6 til 24 timer etter inntak.

Vanlige symptomer er:

  • Kraftig, vandig diaré
  • Magesmerter
  • Oppkast

Forgiftning med flatklokkehatt har vanligvis tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm, kan det komme en periode med bedring. Økende lever- og eventuelt nyreskade kommer to til seks dager etter inntaket.

Forgiftning med flatklokkehatt kan føre til alvorlig leverskade og eventuelt nyreskade.

Beskrivelse av flatklokkehatt

Hatten til flatklokkehatt er brun, men skifter fargenyanser avhengig av fuktigheten (hygrofan). Hatten er halvkuleformet til nesten flat, og ca. 1-5 cm i diameter. Flatklokkehatt er ca. 3-7 cm høy. Stilken er tynn med en ring som kan forsvinne på eldre eksemplarer.

Flatklokkehatt er en sopp som vokser over hele landet. Den vokser på dødt trevirke som råtne stubber og stammer. Flatklokkehatt er også vanlig på flis- og barkbelagte bed. Den vokser enkeltvis eller flere sammen. Flatklokkehatt vokser fra sommer til sen høst.

Den giftige flatklokkehatten ligner på den spiselige matsoppen stubbeskjellsopp (Kuehneromyces mutabilis). Begge artene er hygrofane.

Flatklokkehatt på andre språk

  • Engelsk (GB): Funeral bell
  • Dansk (DK): Randbæltet hjelmhat
  • Fi​nsk (FI): Myrkkynääpikkä
  • Islandsk (IS): Viðarkveif
  • Svensk (SE): Gifthätting

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre med giftige sopper på 25 ulike språk, blant annet med informasjon om flatklokkehatt.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Flatklokkehatt er en svært giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 4. juni 2021 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/flatklokkehatt-er-en-svart-giftig-sopp/

Sist oppdatert fredag 4. juni 2021