Giftrødspore er en giftig sopp

Giftrødspore (Entoloma sinutum) er en giftig sopp. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror du har spist giftrødspore.

Giftrødsporer med gråbrune hatter, hvite stilker og rosa sporer.

​Forgiftning med giftrødspore​

Giftrødspore kan gi varierende grad av symptomer fra mage og tarm. Symptomene kommer vanligvis 30 minutter til 3 timer etter inntak.

Vanlige reaksjoner er

  • Kvalme
  • Magesmerter
  • Oppkast
  • Diaré

Vanligvis er ingen behandling nødvendig, og symptomene kan sees an hjemme. Ved store inntak av giftrødspore kan symptomene bli kraftige og kreve legeoppfølging. Alvorlig forgiftning er sjelden.

Beskrivelse av giftrødspore

Giftrødspore er en stor sopp med varierende farge på hatten, fra hvit til grå til brun. Hatten er hvelvet til utflatet og 5-20 cm bred. Skivene er først gulhvite, senere rosa til grårøde. Stilken er hvit, 5-15 cm høy, 1-3 cm tykk og hvit.

Giftrødspore er sjelden. Den vokser i gressmark i løvskog, fra sen vår til høst. Soppen kan forveksles med melsopp, vårfagerhatt og sjampinjonger.

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, som kan lastes ned gratis.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Giftrødspore er en giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. juni 2021 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/giftig-rodskivesopp-er-en-giftig-sopp/

Sist oppdatert mandag 7. juni 2021