Grå blekksopp kan være giftig

Grå blekksopp (Coprinopsis atramentaria) kan gi forgiftning i kombinasjon med alkohol. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis du tror du har spist grå blekksopp.

Grå blekksopp er en giftig sopp

Grå blekksopp (Coprinopsis atramentaria) er ikke en matsopp og kan gi forgiftning om den kombineres med alkohol.

Forgiftning med grå blekksopp og alkohol

Symptomene kommer vanligvis fra 5-30 minutter til noen timer etter alkoholinntak og kan vare i 3-6 timer. Selv små mengder alkohol kan gi ubehagelige symptomer. Forgiftning kan sees om alkohol inntas fra ett døgn før til en uke etter at grå blekksopp er spist. Har du spist grå blekksopp bør alkohol unngås den neste uken. 

Vanlig reaksjon er: 

  • Flushing/varmefølelse i huden
  • Svimmelhet
  • Metallsmak i munnen
  • Hodepine
  • Hjertebank
  • Brystsmerter

Vanligvis er ingen behandling nødvendig, og symptomene kan sees an hjemme. Ved store inntak kan symptomene bli kraftige og kreve legeoppfølging. Ved større inntak eller kraftige symptomer kontakt Giftinformasjonen.

Beskrivelse av grå blekksopp​​

Grå blekksopp har en grålig, klokkeformet hatt, 5-7 cm bred og 6-8 cm høy. Skivene er fra gråhvite til svarte. Stilken er hvitgrå, 6-12 cm høy, 0,5-1 cm tykk, tynn og hul.

Grå blekksopp er vanlig i hele Norge. Soppene vokser i tette klynger ved stubber eller på gressplen. Grå blekksopp vokser fra vår til sen høst i hele landet.

​Grå blekksopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Ink cap
  • Dansk (DK): Almindelig blækhat
  • Svensk (SE): Grå bläcksvamp

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, blant annet med informasjon om grønn fluesopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Grå blekksopp kan være giftig. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. juni 2021 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/gra-blekksopp/

Sist oppdatert mandag 7. juni 2021