Grønn fluesopp er en svært giftig sopp

Grønn fluesopp (Amanita phalloides) er en dødelig giftig sopp som inneholder amatoksiner. Amatoksiner er giftstoff som ved en alvorlig forgiftning vil gi leverskade. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist grønn fluesopp.

Giftige grønne fluesopper liggende på en fuktig skogbunn. Fem sopper vist liggende med skiver, stilk, hatt og slørrester.

Grønn fluesopp er en vakker, men svært giftig sopp. Symptomene på forgiftning kommer først mange timer etter at man har spist av soppen.

​​​Forgiftning med grønn fluesopp​

Hele soppen er giftig, og selv en smakebit av grønn fluesopp kan gi alvorlig forgiftning. Amatoksinene er varmestabile, og blir ikke ødelagt ved steking eller koking. Symptomer kommer vanligvis 6 til 24 timer etter inntak.

Vanlige symptomer er:

  • Kraftig, vandig diaré
  • Magesmerter
  • Oppkast

Forgiftning med grønn fluesopp har vanligvis tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm, kan det komme en periode med bedring. Økende lever- og eventuelt nyreskade kommer to til seks dager etter inntaket.

Alvorlig forgiftning med grønn fluesopp kan føre til levertransplantasjon eller død.

Beskrivelse av grønn fluesopp

Hatten til grønn fluesopp er olivengrønn til gulgrønn. Den er først eggerund, senere flater den mer ut og blir 5-12 cm i diameter. Skivene er hvite til gulhvite, og den har hvitt kjøtt. Stilken er hvit, 8-14 cm høy, 1-2 cm tykk og ender i en knoll med slire. Grønn fluesopp har hvit ring av slørrester på stilken, men ringen kan falle av.

Grønn fluesopp er en sjelden sopp i Norge. Den vokser i kystnære områder fra Østfold til Hordaland. Soppen vokser vanligvis med eik, hassel og bøk i løvskoger og parker. Grønn fluesopp vokser hovedsakelig om høsten, men den er funnet fra juli til oktober.

Grønn fluesopp på andre språk​​

  • Engelsk (GB): Deathcap
  • Dansk (DK): Grøn fluesvamp
  • Finsk (FI): Kavalakärpässieni
  • Islandsk (IS): Vomuserkur (Grænserkur)
  • Svensk (SE): Lömsk flugsvamp​

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, blant annet med informasjon om grønn fluesopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Grønn fluesopp er en svært giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. juni 2021 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/gronn-fluesopp-er-en-svart-giftig-sopp/

Sist oppdatert mandag 7. juni 2021