Panterfluesopp er giftig

Panterfluesopp (Amanita pantherina) er en giftig sopp som inneholder giftstoffer fra gruppen isoxazoler. Kontakt Giftinformasjonen hvis du tror du har spist panterfluesopp.

Soppen har en halvkuleformet til utflatet, brun Her er panterfluesoppen illustrert ved 8 sopper liggende i gresset, alle i ulik vekstfase.

​Panterfluesopp (Amanita pantherina) er en giftig sopp som hører til i fluesoppfamilien.

​​​Forgiftninger med panterfluesopp

Panterfluesopp gir samme type forgiftning som rød og brun fluesopp, men kan gi kraftigere symptomer da konsentrasjonen av giftstoffer er høyere. Symptomer kommer oftest innen 30 minutter til 3 timer etter inntak. Små inntak gir vanligvis spontant bedring innen 6 til 24 timer etter inntaket.

Vanlige symptomer er

  • svimmelhet
  • forvirring
  • muskelrykninger
  • kvalme, oppkast og magesmerter

Alvorlig forgiftning er sjelden. Ved større inntak kan symptomene bli kraftige og kreve legeoppfølging, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Beskrivelse av panterfluesopp​

Panterfluesopp har en brun hatt, halvkuleformet til utflatet og 6-12 cm bred. Hatten kan ha hvite hudlapper, men disse kan falle av. Skivene er hvite. Stilken er hvit, 6-12 cm høy og 1-2 cm tykk.

Panterfluesopp vokser i Sør-Norge fra sommer til høst. Panterfluesopp vokser løv- og barskoger.

Panterfluesopp på andre språk

  • Engelsk (GB): European Panther / Panther cap​
  • Dansk (DK): Panterfluesvamp
  • Finsk (FI): Pantterik ärpässieni
  • Svensk (SE): Panterflugsvamp

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 ulike språk, blant annet med informasjon om panterfluesopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Panterfluesopp er giftig. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. juni 2024 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/panterfluesopp-er-en-giftig-sopp/

Sist oppdatert onsdag 12. juni 2024