Rød fluesopp er en giftig sopp

Rød fluesopp (Amanita muscaria) er en giftig sopp som inneholder giftstoffer i gruppen isoxazoler. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror du har spist rød fluesopp.

Rød sopp med hvite prikker. Rød fluesopp er en giftig sopp, men ikke like giftig som sine familiemedlemmer hvit og grønn fluesopp. Her illustrert ved 7 røde

​Rød fluesopp (Amanita muscaria var. muscaria) er en giftig​ sopp som hører til i fluesoppfamilien.

​​​Forgiftning med rød fluesopp​​​

Rød fluesopp er en av de mest kjente giftige soppene i verden, men gir sjelden alvorlige forgiftninger. Symptomer kommer oftest innen 30 minutter til 3 timer etter inntak. Små inntak gir vanligvis spontant bedring innen 6 til 24 timer etter inntaket.

Vanlige symptomer er:

  • Svimmelhet
  • Forvirring
  • Muskelrykninger
  • Kvalme, oppkast og magesmerter

Alvorlig forgiftning er sjelden. Ved større inntak kan symptomene bli kraftige og kreve legeoppfølging, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Beskrivelse av rød fluesopp

Rød fluesopp har rød hatt som er 10-25 cm i diameter. Hatten kan ha hvite hudlapper, men disse kan mangle. Skivene er hvite. Stilken er hvit, vanligvis med en ring, 10-25 cm høy, og 1,5-3 cm tykk. Stilken er knollformet nederst.

Rød fluesopp er vanlig i hele Norge i bjørk- og granskog. Rød fluesopp vokser om høsten.

​Rød fluesopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Fly agaric / Fly amanita
  • Dansk (DK): Rød fluesvamp
  • Finsk (FI): Punakärpässieni
  • Svensk (SE): Röd flugsvamp​​​

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 ulike språk, blant annet med informasjon om rød fluesopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rød fluesopp er en giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. juni 2021 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/rod-fluesopp-er-en-giftig-sopp/

Sist oppdatert mandag 7. juni 2021