Rødkremle er en giftig sopp

Rødkremle (Russula emetica) er en giftig sopp. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis du tror du har spist rødkremle.

Den giftige rødkremle med rød hatt og hvit stilk liggende i gresset, 3 stykker.

​Rødkremle er en vakker, men giftig sopp.

​Forgiftning med rødkremle​

Rødkremle har en brennende skarp smak. Inntak gir ubehagelige symptomer fra mage og tarm. Symptomene kommer vanligvis 30 minutter til 3 timer etter inntak.

Vanlig reaksjon er:

  • Kvalme
  • Oppkast
  • Magesmerter
  • Diaré

Vanligvis er ingen behandling nødvendig, og symptomene kan sees an hjemme. Ved store inntak kan symptomene bli kraftige og kreve legeoppfølging. Ved større inntak eller kraftige symptomer kontakt Giftinformasjonen.

Beskrivelse av rødkremle​​​​

Rødkremle har først rund hatt, senere flater den mer ut. Hatten er rød og 3-9 cm bred. Skivene på rødkremle er snøhvite, stilken er snøhvit, 5-8 cm høy og 1-2 cm tykk.

Rødkremle vokser sommer og høst med gran og furu i bar- og blandingsskog. Rødkremle er vanlig i hele landet. Soppen kan forveksles med andre røde kremler.

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, som kan lastes ned gratis.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Rødkremle er en giftig sopp. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 4. juni 2021 [hentet søndag 10. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/roedkremle-er-en-giftig-sopp/

Sist oppdatert fredag 4. juni 2021