Spiss giftslørsopp er en svært giftig sopp

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus, tidligere C. speciosissimus) inneholder giftstoffet orellanin og er en svært giftig sopp. Orellanin vil konsentreres i nyrene få timer etter inntak og gi nyreskade. Selv små inntak med spiss giftslørsopp kan gi alvorlig forgiftning. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist spiss giftslørsopp.

Rødbrun til oransjebrun sopp, mørkest i midten, med kjegleformet hatt.

​Spiss giftslørsopp er av de giftigste soppene vi har i Norge og kan gi alvorlig forgiftning selv etter en liten smakebit.

​​Forgiftning med spiss giftslørsopp​​​

Selv en liten smakebit av spiss giftslørsopp kan gi alvorlig forgiftning. Symptomer kommer vanligvis fra 36 timer til 6 dager etter inntak.

Vanlige symptomer er:

  • Magesmerter
  • Oppkast
  • Diaré
  • Generell uvelhet
  • Sterk tørste

Fra 3 til 17 dager etter inntaket kan det gradvis utvikle seg symptomer og tegn på nyresvikt. Det er høy risiko for å utvikle kronisk nyresvikt etter inntak av spiss giftslørsopp. Nyresvikten kan føre til langvarig dialysebehandling eller nyretransplantasjon.

Beskrivelse av spiss giftslørsopp​​

Spiss giftslørsopp har rødbrun til oransjebrun hatt med spiss pukkel. Den kan være kjegle- til klokkeformet, men flater senere mer ut. Stilken til spiss giftslørsopp er okergul som ung, men mørkner til rødbrun når den blir eldre. Den kan ha sikksakk-bånd som er tydeligst midt på stilken. Spiss giftslørsopp vokser fra august til november.

Spiss giftslørsopp vokser enkeltvis eller i grupper i fuktig, sur granskog, men forekommer også i furu- og løvskog. Spiss giftslørsopp er en vanlig sopp som vokser nord til Troms.

Spiss giftslørsopp vokser ofte i samme skogsområde som traktkantarell, så vær oppmerksom på ikke å få med spiss giftslørsopp i soppkurven.

​Spiss giftslørsopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Deadly webcap
  • Dansk (DK): Puklet gift-slørhat
  • Finsk (FI): Suippumyrkkyseitikki
  • Svensk (SE): Toppig giftspindling

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, blant annet med informasjon om spiss giftslørsopp.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Spiss giftslørsopp er en svært giftig sopp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 8. juni 2021 [hentet lørdag 13. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/spiss-giftslorsopp-er-en-meget-giftig-sopp/

Sist oppdatert tirsdag 8. juni 2021