Spiss giftslørsopp er en svært giftig sopp

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus, tidligere C. speciosissimus) inneholder giftstoffet orellanin, og er en svært giftig sopp. Orellanin vil konsentreres i nyrene få timer etter inntak og gi nyreskade. Selv små inntak med spiss giftslørsopp kan gi alvorlig forgiftning. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist spiss giftslørsopp.

Rødbrun til oransjebrun sopp, mørkest i midten, med kjegleformet hatt.

​Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus) er av de giftigste soppene vi har i Norge og kan gi alvorlig forgiftning selv etter en liten smakebit.

Illustrasjon: Per Marstad

​​Forgiftning med spiss giftslørsopp​​​

Selv en liten smakebit av spiss giftslørsopp kan gi alvorlig forgiftning. Symptomer kommer vanligvis fra 36 timer til 6 dager etter inntak.

Vanlige symptomer er:

  • Magesmerter
  • Oppkast
  • Diaré
  • Generell uvelhet
  • Sterk tørste

Fra 3 til 17 dager etter inntaket kan det gradvis utvikle seg symptomer og tegn på nyresvikt. Det er høy risiko for å utvikle kronisk nyresvikt etter inntak av spiss giftslørsopp. Nyresvikten kan føre til langvarig dialysebehandling eller nyretransplantasjon.

Beskrivelse av spiss giftslørsopp​​

Hatten er rødbrun til oransjebrun, mørkest i midten. Hatten kan være kjegle- til klokkeformet, men flater senere mer ut. Den har likevel nesten alltid en mer eller mindre spiss pukkel på hatten. Stilken hos spiss giftslørsopp er okergul som ung, men mørkner til rødbrun fra foten og oppover når den blir eldre. Den kan ha sikksakk-bånd som er tydeligst midt på stilken. Spiss giftslørsopp vokser fra august til november, med hovedsesong i august-september.

Spiss giftslørsopp vokser enkeltvis eller i grupper i fuktig, sur granskog, men forekommer også i furu- og løvskog. Spiss giftslørsopp er en vanlig sopp som vokser så langt nord som til Troms, men er mest vanlig å finne i Sør-Norge.

Spiss giftslørsopp vokser ofte i samme skogsområde som traktkantarell, så vær oppmerksom på ikke å få med spiss giftslørsopp i soppkurven.

​Spiss giftslørsopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Deadly webcap
  • Dansk (DK): Puklet gift-slørhat
  • Finsk (FI): Suippumyrkkyseitikki
  • Svensk (SE): Toppig giftspindling

Soppbrosjyrer

​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper på 25 språk, blant annet med informasjon om spiss giftslørsopp.