Hobbymaling

Kunstnerfarger kan være svært giftige på grunn av innhold av pigmenter og løsemidler. Akvarellfarger kan også være giftige.

Malingstuber og koster.

Illustrasjon: Hans Bjurling / Johnér Bildbyrå AB

​​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Akvarellfarger

​Akvarellfarger kan være giftige.

Kontakt Giftinformasjonen for nærmere for råd om videre oppfølging.

Vannfarger beregnet for barn er ufarlige.

Kunstnerfarger og kunstnermaling

​Kunstnerfarger kan være svært giftige på grunn av innhold av pigmenter og løsemidler. Kunstnermaling kan blant annet inneholde giftige tungmetaller (for eksempel bly og kadmium), fargepigmenter, aromatiske hydrokarboner og terpentin (nåletreolje).

Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging dersom noen har fått i seg kunstnermaling.

Ved sprut i øyet

  • Skyll med lunkent rennende vann.
  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.