Hobbymaling

Vannfarger beregnet til barn er ufarlig å smake på. Kunstnerfarger kan være svært giftige på grunn av innhold av pigmenter og løsemidler.

Malingstuber og koster.

Vannfarger til barn

Vannfarger beregnet for barn er ufarlige å smake på​, og trenger ingen oppfølging. Gi litt drikke og se an hjemme.

​Akvarellfarger

Akvarellfarger kan være giftige. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging. 

Kunstnerfarger og kunstnermaling

​Kunstnerfarger kan være svært giftige på grunn av innhold av pigmenter og løsemidler. Kunstnermaling kan blant annet inneholde giftige tungmetaller (for eksempel bly og kadmium), fargepigmenter, aromatiske hydrokarboner og terpentin (nåletreolje).

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging dersom noen har fått i seg kunstnermaling.

Ved sprut i øyet

  • Skyll med lunkent rennende vann.
  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hobbymaling. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 25. august 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/tegne-og-hobbysaker/hobbymaling/

Sist oppdatert onsdag 25. august 2021