Produkter og kjemikalier

Produkter og kjemikalier er en del av hverdagen vår. Noen av disse kan gi forgiftninger ved uhell eller feil bruk.

Oversikt over ulike produkter og kjemikalier i alfabetisk rekkefølge

Illustrasjon: Helsenorge

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

Døgnåpen telefon.

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Produkter og kjemikalier. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 3. mars 2020 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/