Produkter og kjemikalier

Produkter og kjemikalier er en del av hverdagen vår. Noen av disse kan gi forgiftninger ved uhell eller feil bruk.

Oversikt over ulike produkter og kjemikalier i alfabetisk rekkefølge

Illustrasjonstegning av giftige produkter og kjemikalier

Innholdet er levert av Giftinformasjonen