Superlim

Superlim eller lynlim går også under navnet cyanoakrylatlim, og er et hurtigtørkende lim. Fordi limet stivner raskt er det risiko for sammenliming av hud, øyne og slimhinner.

Tube med superlim.

Sammenliming av hud med superlim

Førstehjelp/behandling

 • Ikke forsøke å dra de sammenlimte delene fra hverandre
 • Vask huden med mild såpe og lunkent vann
 • Smør inn huden med fet hudkrem, vegetabilske oljer eller vaselin for å forsøke å løsne sammenlimte flater
 • Sammenlimte flater løsner oftest av seg selv i løpet av en dag eller to
 • Er fingrer sammenlimt i en ufysiologisk stilling bør lege kontaktes

Svelging av superlim​​

​Førstehjelp/behandling

Små inntak av superlim innebærer liten risiko, fordi limet oftest stivner til et fremmedlegeme innen få sekunder. Herdet lim er ikke farlig å smake på.
Ved større inntak eller om limet stivner i svelget kan det bli mer alvorlige symptomer, da det størknede limet blant annet kan blokkere luftveiene.

 • Ved blokkering av luftveiene, ring 113
 • Fjern rester straks dersom limet ikke har stivnet
 • Gi drikke og skyll munnen med vann
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd ved svelging av større mengder
 • Kontakt lege ved uttalte symptomer

Superlim på øyet​​

Førstehjelp/behandling

 • Ikke forsøk å åpne sammenlimte øyne med makt
 • Skyll øyet grundig med lunkent, rennende vann

Kontakt lege dersom:

 • Det er limrester på øyet eller bakside av øyelokk
 • Øyet er sammenlimt
 • Det er vedvarende eller kraftige symptomer fra øyet

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 7. desember 2021