Superlim

Superlim eller lynlim, går også under navnet cyanoakrylatlim, og er et hurtigtørkende lim. Fordi limet stivner ekstemt raskt er det risiko for sammenliming av hud, øyne og slimhinner.

Tube med superlim.

Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Sammenliming av hud med superlim

Førstehjelp/behandling

 • Ikke forsøke å dra de sammenlimte delene fra hverandre
 • Vask huden med mild såpe og lunkent vann
 • Smør inn huden med fet hudkrem, vegetabilske oljer eller vaselin for å forsøke å løsne sammenlimte flater
 • Sammenlimte flater løsner oftest av seg selv i løpet av en dag eller to
 • Er fingere sammenlimt i en ufysiologisk stilling bør lege kontaktes

Svelging av superlim​​

​Førstehjelp/behandling

Små inntak av superlim innebærer liten risiko, fordi limet oftest stivner til et fremmedlegeme innen få sekunder. Herdet lim er ikke farlig å smake på.
Ved større inntak eller om limet stivner i svelget kan det bli mer alvorlige symptomer, da det størknede limet blant annet kan blokkere luftveiene.

 • Fjern rester straks dersom limet ikke har stivnet
 • Gi drikke og skyll munnen med vann
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd ved svelging av større mengder
 • Kontakt lege ved uttalte symptomer
 • Ved blokkering av luftveiene ring 113

Superlim på øyet​​

Førstehjelp/behandling

 • Ikke forsøk å åpne sammenlimte øyne med makt
 • Skyll øyet grundig med lunkent rennende vann

Kontakt lege dersom:

 • det er limrester på øyet eller bakside av øyelokk
 • øyet er sammenlimt
 • det er vedvarende eller kraftige symptomer fra øyet