Skrivesaker

Tusjer, penner og skrivesaker er lite farlig ved små uhell. Tilby barnet litt drikke, og se an hjemme.

Det er ikke farlig å smake på tuppen av en tusj eller penn.

Blyant 

Blyanter er ufarlig å smake på. Blyanter inneholder en grafittstift, og inneholder ikke bly.   

Kulepenn 

Kulepenner inneholder blekk i små mengder. Mengden blekk i én penn er så liten at det ikke gir fare for forgiftning.  

Markørpenn 

Det er liten fare for forgiftning hvis et barn ved et uhell suger på en markørpenn. Hvis pennen har åpnet seg, og barnet har drukket innholdet, bør du kontakte Giftinformasjonen for vurdering. Gi barnet litt drikke før du ringer. 

Sprittusj 

Det er ikke farlig at et barn ved et uhell suger på tuppen av en sprittusj. Svelging av innholdet fra en stor tusj, kan gi symptomer. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av situasjonen. Gi barnet litt drikke før du ringer. 

Tusj 

Å smake litt på en tusj er lite farlig. Ved andre uhell kontakt Giftinformasjonen. Gi barnet litt drikke før du ringer. 

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Skrivesaker. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. april 2024 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/tegne-og-hobbysaker/tusjer-penner-og-skrivemateriell/

Sist oppdatert tirsdag 9. april 2024