Medisiner når du har revmatisk sykdom og ammer

Kvinner med revmatisk sykdom trenger ofte behandling med medisiner i ammeperioden. Mange opplever usikkerhet og får ulike råd om hvilke medisiner som trygt kan brukes ved amming. Dette kan føre til at enkelte unødvendig avslutter ammingen, eller ikke starter med medisiner som man burde bruke.

Snakk med din behandlende lege

For en del medisiner finnes klare og tydelige råd på om man kan amme eller ikke. Men i en del tilfeller må det gjøres individuelle vurderinger, der legen veier nytte og risiko opp mot hverandre.  Det er viktig at du og revmatologen din diskuterer og legger en plan for dette i løpet av svangerskapet.

Basert på internasjonale kunnskapsoppsummeringer er det nå kjent nå at en rekke antirevmatiske medisiner kan brukes hos gravide og ammende. Disse kunnskapsoppsummeringene kan ofte si noe annet enn pakningsvedlegget til medisinen. 

Morsmelkens mange helsefremmende effekter er godt kjent, og man bør derfor ha en god faglig begrunnelse for å fraråde amming.

Generell oversikt over anbefalinger

Her kommer en oversikt over anbefalinger angående amming for medikamenter som ofte brukes av kvinner med revmatisk sykdom. Dette er kun generelle råd, og du må alltid diskutere din egen medisinbruk med din behandlende revmatolog. Tidspunktet for når du skal begynne med medisinene etter fødselen må også alltid avklares med legen din. 

  • IL-hemmere (anakinra, canakinumab, tocilizumab, iksekizumab, sekukinumab, utekinumab, guselkumab, risankizumab) : Lite dokumentasjon. Diskuter med behandlende revmatolog.
  • Imurel®:  Kan brukes når du ammer, avhengig av dosen.   Diskuter med behandlende revmatolog.
  • JAK hemmere: Disse bør du ikke bruke når du ammer 
  • Metotreksat: Bør ikke brukes når du ammer
  • Orencia®:  Lite dokumentasjon. Diskuter med behandlende revmatolog.
  • Plaquenil®:  Kan brukes når du ammer. 
  • Prednisolon®:  Doser ≤20 mg/dag kan brukes når du ammer. Ved høyere doser kan det være aktuelt å utsette amming, diskuter med behandlende revmatolog.
  • Salazopyrin®:  Kan brukes når du ammer, men skal ikke brukes om barnet ble født for tidlig, eller har  gulsott. Diskuter med behandlende revmatolog.
  • TNF hemmere (adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab, infliksimab): Kan brukes når du ammer. 

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Hverdager kl. 08:00 - 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Norsk revmatikerforbund

22 54 76 00

Tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Du kan ringe for å snakke med andre med revmatiske sykdommer, som kan gi deg råd og veiledning.

Podcast: Revmamas

En podkast for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid. 

Du finner den der du vanligvis lytter til podkast, for eksempel Spotify eller Podkaster. 

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Innholdet er levert av Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Medisiner når du har revmatisk sykdom og ammer. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 10. oktober 2023 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/svangerskap-og-revmatiske-sykdommer/amming-og-legemidler-ved-revmatisk-sykdom/

Sist oppdatert tirsdag 10. oktober 2023