Medisinbruk hos menn med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap

Menn med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap med partneren, bør diskutere bruk av medisiner med legen. Evnen til å få barn kan bli påvirket av inflammatorisk revmatisk sykdom, og av medisinene denne pasientgruppen bruker.

Fertilitet hos menn med revmatisk sykdom

Det er ukjent om fertiliteten hos menn blir påvirket av inflammatorisk revmatisk sykdom. Det er enkelte studier som tyder på det, men det er mye usikkerhet omkring dette, og i hvor stor grad det i så fall påvirker. Årsakene kan også være mange og sammensatte.

For menn kan også enkelte medisiner brukt ved revmatiske sykdom, påvirke produksjonen av sædceller midlertidig. Dette kan gjøre det vanskeligere å gjøre sin partner gravid.

Her kommer en kort oppsummering av de mest brukte medikamentene, og gjeldende råd angående bruk ved svangerskapsplanlegging. Rådene gjelder for doser brukt i behandling av revmatiske sykdommer.

Metotreksat

Rådene gjelder for dosene som blir brukt i behandlingen av revmatiske sykdommer. Det er ikke funnet holdepunkter for at fars bruk av metotreksat øker risikoen for fosterskader.

Metotreksat kan i noen få tilfeller muligens påvirke sædcelleproduksjonen, men det er usikkert hvor mange dette rammer. Dette kan gjøre det vanskelig å befrukte partneren. Dersom du tar en pause fra behandlingen med metotreksat, vil produksjonen av sædceller normalisere seg i løpet av tre måneder.

Det er en individuell vurdering om du skal fortsette som før med metotreksat mens du forsøker å gjøre din partner gravid, eller om du tar en pause. Dette bør du diskutere med din behandler.

Biologiske medisiner

Det er ikke funnet holdepunkt for at fars bruk av biologiske medisiner (som TNF hemmere og interleukin (IL) hemmere) øker risikoen for fosterskade, eller påvirker evnen til å gjøre partner gravid. Rådet for disse er derfor å fortsette behandling som før.

JAK-hemmere 

JAK-hemmere (f.eks Olumiant®, Xeljanz®, Jyselca®, Rinvoq®) er en relativt ny gruppe sykdomsdempende medisiner som brukes ved revmatisk sykdom. 

Det er ukjent om bruk av JAK-hemmer hos menn kan påvirke sædcellene og fertiliteten negativt. Om du planlegger å bli far, bør du snakke om bruk av JAK-hemmer med din behandlende revmatolog.

Syklofosfamid

Syklofosfamid(Sendoxan®) kan gi varig infertilitet hos menn. Om du skal begynne på syklofosfamid bør du levere sæd til sædbanken før oppstart.

Det er usikkert om det fører til økt risiko for fosterskade dersom du gjør partneren din gravid under pågående behandling med syklofosfamid. Du skal derfor stoppe 3 måneder før du eventuelt forsøker å gjøre henne gravid. Det er nødvendig med sikker prevensjon under behandlingen og tre måneder etter at behandlingen er avsluttet.

Sulfasalazin

Fars bruk av sulfasalazin (Salazopyrin®) er ikke påvist å øke risikoen for fosterskade. Det er imidlertid kjent at sulfasalazin kan påvirke produksjonen av sædceller. Det kan derfor gjøre det vanskeligere hos endel å befrukte partneren sin.

Produksjonen av sædceller normaliserer seg i løpet av tre måneder etter du har avsluttet behandling. Det er derfor vanlig at legen anbefaler en pause i behandlingen med sulfasalazin. Dette bør du diskutere med din behandler.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Hverdager kl. 08:00 - 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Norsk revmatikerforbund

22 54 76 00

Tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Du kan ringe for å snakke med andre med revmatiske sykdommer, som kan gi deg råd og veiledning.

Podcast: Revmamas

En podkast for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid. 

Du finner den der du vanligvis lytter til podkast, for eksempel Spotify eller Podkaster. 

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer.[Internett].Trondheim: St. Olavs hospital [hentet 2021-01-04]. Tilgjengelig fra: https://www.nksr.no/medikament/

Innholdet er levert av Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Medisinbruk hos menn med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 10. oktober 2023 [hentet søndag 3. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/svangerskap-og-revmatiske-sykdommer/medisinbruk-hos-menn-med-revmatisk-sykdom-som-planlegger-svangerskap/

Sist oppdatert tirsdag 10. oktober 2023