Fuglelopper

Fuglelopper er den vanligste loppearten som biter mennesker. Det er mest vanlig å bli bitt om våren, men det kan også skje sommer og høst.

Fuglelopper biter gjerne i klaser.

Det er ikke farlig å bli bitt av fuglelopper, og det er heller ikke kjent at fuglelopper overfører sykdom til mennesker her i landet.

Det finnes også andre loppearter som kan forårsake lignende bitt slik som for eksempel katteloppe, ekornloppe og rotteloppe.

Er det loppebitt?

  • ​Bitt fra fuglelopper er vanlig på beina og rundt midjen, spesielt i linninger der klær og sokker strammer.
  • Bittmerkene står vanligvis i grupper eller rekker.
  • N​oen får store merker og kraftig kløe over lengre tid, andre merker lite til bittene.​

Behandling av loppebitt

Eventuell kløe kan behandles med kløestillende middel. Kløen vedvarer sjelden lenger enn 1-2 uker, men dette varierer fra person til person.

Mer hos Folkehelseinstituttet

Hvor holder fugleloppene til?

​Man finner fuglelopper i reir over hele landet. Når man opplever problemer med fuglelopper er reirene typisk i fuglekasser på husveggen, i trær i umiddelbar nærhet, under takstein, i ventiler og i veggen.

Loppene formerer seg om våren og legger egg i fuglereir, og der overvintrer den som voksen loppe i en kokong. Neste vår kryper de ut av kokongen og mot inngangen til reiret. Der står de klare til å hoppe over på en ny fugl.

Fuglelopper kommer seg inn i hus ved at de hopper fra reir og lander på mennesker eller kjæledyr. De kommer seg ofte inn gjennom ventiler og vinduer i boligen. Lopper som bommer på et vertsdyr vil havne på bakken under reiret. Der fortsetter de å vente på et vertsdyr. Slike lopper vil angripe beina på dyr og mennesker.

Loppene kan ikke formere seg på menneskeblod, og innendørs i bolighus dør de etter høyst 1-2 uker. Inneklimaet er rett og slett for tørt for loppene. I uoppvarmede hytter med høy luftfuktighet kan nok loppene overleve innendørs i lengre tid.

Hvorfor er det mest vanlig å bli bitt på våren?

​Loppene våkner til nytt liv når hyttene varmes opp etter en kald vinter. I tillegg reagerer de på rystelser i boligen og blir aktive.

Tiltak for å bli kvitt fuglelopper

Det er mange situasjoner som kan føre til at en person får fuglelopper på seg, men en ting er alltid sikkert: Loppene kommer fra et fuglereir. For å bli kvitt loppene, eller forhindre at de besøker huset eller hytta, må fjorårets fuglereir oppspores og fjernes.

  • Kle deg gjerne i glatt regntøy og fjern gamle fuglereir. Putt reiret i en plastpose.
  • Sprøyt eventuelt med insektmiddel i sprayboks på reirstedet før og etter fjerningen, og på gulvet eller bakken under reiret.
  • Mistenker man fuglelopper innendørs kan sengetøy ristes godt utendørs og boligen støvsuges.
  • Sprøyting med insektmidler innendørs i hus og hytter har ingen hensikt og skal ikke utføres.
  • Fugleloppa tåler ikke oppvarmet innendørsklima i mer enn 1-2 uker. Den tørker inn og dør uten å kunne formere seg i bolighus. I uoppvarmede hytter derimot overlever den lengre.
  • Årets nye fuglereir fjernes helst 2-3 uker etter at ungene er fløyet. Da er det minst lopper. Eventuelt kan man gjøre dette vinterstid.
  • Hvis man antar at loppene kommer inn med kjæledyr kan man gre gjennom pelsen på disse før de tas med inn.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert onsdag 20. november 2019