Fuglelopper

Fuglelopper er den vanligste loppearten som biter mennesker. Det er mest vanlig å bli bitt om våren, men det kan også skje sommer og høst.

Fuglelopper biter gjerne i klaser.

Det er ikke farlig å bli bitt av fuglelopper, og det er heller ikke kjent at fuglelopper overfører sykdom til mennesker her i landet.

Det finnes også andre loppearter som kan forårsake lignende bitt slik som for eksempel katteloppe, ekornloppe og rotteloppe.

Er det loppebitt?

  • ​Bitt fra fuglelopper er vanlig på beina og rundt midjen, spesielt i linninger der klær og sokker strammer.
  • Bittmerkene står vanligvis i grupper eller rekker.
  • N​oen får store merker og kraftig kløe over lengre tid, andre merker lite til bittene.​

Behandling av loppebitt

Eventuell kløe kan behandles med kløestillende middel. Kløen vedvarer sjelden lenger enn 1-2 uker, men dette varierer fra person til person.

Mer hos Folkehelseinstituttet

Hvor holder fugleloppene til?

​Man finner fuglelopper i reir over hele landet. Når man opplever problemer med fuglelopper er reirene typisk i fuglekasser på husveggen, i trær i umiddelbar nærhet, under takstein, i ventiler og i veggen.

Loppene formerer seg om våren og legger egg i fuglereir, og der overvintrer den som voksen loppe i en kokong. Neste vår kryper de ut av kokongen og mot inngangen til reiret. Der står de klare til å hoppe over på en ny fugl.

Fuglelopper kommer seg inn i hus ved at de hopper fra reir og lander på mennesker eller kjæledyr. De kommer seg ofte inn gjennom ventiler og vinduer i boligen. Lopper som bommer på et vertsdyr vil havne på bakken under reiret. Der fortsetter de å vente på et vertsdyr. Slike lopper vil angripe beina på dyr og mennesker.

Loppene kan ikke formere seg på menneskeblod, og innendørs i bolighus dør de etter høyst 1-2 uker. Inneklimaet er rett og slett for tørt for loppene. I uoppvarmede hytter med høy luftfuktighet kan nok loppene overleve innendørs i lengre tid.

Hvorfor er det mest vanlig å bli bitt på våren?

​Loppene våkner til nytt liv når hyttene varmes opp etter en kald vinter. I tillegg reagerer de på rystelser i boligen og blir aktive.

Tiltak for å bli kvitt fuglelopper

Det er mange situasjoner som kan føre til at en person får fuglelopper på seg, men en ting er alltid sikkert: Loppene kommer fra et fuglereir. For å bli kvitt loppene, eller forhindre at de besøker huset eller hytta, må fjorårets fuglereir oppspores og fjernes.

  • Kle deg gjerne i glatt regntøy og fjern gamle fuglereir. Putt reiret i en plastpose.
  • Sprøyt eventuelt med insektmiddel i sprayboks på reirstedet før og etter fjerningen, og på gulvet eller bakken under reiret.
  • Mistenker man fuglelopper innendørs kan sengetøy ristes godt utendørs og boligen støvsuges.
  • Sprøyting med insektmidler innendørs i hus og hytter har ingen hensikt og skal ikke utføres.
  • Fugleloppa tåler ikke oppvarmet innendørsklima i mer enn 1-2 uker. Den tørker inn og dør uten å kunne formere seg i bolighus. I uoppvarmede hytter derimot overlever den lengre.
  • Årets nye fuglereir fjernes helst 2-3 uker etter at ungene er fløyet. Da er det minst lopper. Eventuelt kan man gjøre dette vinterstid.
  • Hvis man antar at loppene kommer inn med kjæledyr kan man gre gjennom pelsen på disse før de tas med inn.