Insekter og skadedyr

Det finnes flere insekter og skadedyr som kan være plagsomme for mennesker. Her kan du lese om flere av dem.

Informasjon om skadedyr fra Folkehelseinstituttet

På Folkehelseinstituttets nettside finner du informasjon om insekter og bekjempelse av skadedyr.