Hjortelusflue

​Hjortelusflua er en blodsugende parasitt på hjortedyr som rådyr, elg og hjort. Vanligvis stikker de ikke mennesker, men skulle det skje, kan stikket klø i lang tid.

Hjortelusflue på elg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hjortelusflua, også kalt elgflua, kan være svært plagsom. Hjortelusflue flyr omkring fra september til oktober på jakt etter en vert – den tiden da folk bruker skogen som mest. Er du veldig uheldig, kan du få over femti hjortelusfluer krabbende rundt i hår og skjegg, samt på og innenfor klærne.​

​​Kan gi ​​kløe og spre bakterie

Hjortelusflua bruker kun én vert. Når den lander, knekker den av vingene og blir værende. Den kan stikke for å suge blod, men dette skjer sjelden på mennesker.

Har du først blitt bitt, er det individuelle forskjeller på hvilke reaksjoner stikkbittet kan føre med seg. Noen merker stikket godt, andre merker ikke noe i det hele tatt. Enkelte kan få opphovning og kløe, og en hard rød kul vil kunne utvikle seg. Stikkstedet kan klø intenst i 14–20 dager, og i ekstreme tilfeller kan den kløende kulen vare i ett år.

​Fra Mellom-Europa er det indikasjoner på at hjortelusflua kan spre bakterien Bartonella schoenbuchensis fra rådyr til mennesker. Den langvarige kløen kan muligens være et resultat av en Bartonella-infeksjon.

Hvordan forebygge stikk av hjortelusflue?

Det er ikke lett å beskytte seg mot hjorte​lusflua. Vanlige myggmidler gir ingen beskyttelse. Her følger likevel noen tips dersom du skulle bli angrepet:

  • Plukk hjortelusflua av så raskt som mulig etter at den har landet.
  • Knip hjortelusflua med fingrene og kast den vekk. Å klemme den i hjel er ikke mulig mot hud, da hjortelusfluer er læraktige og flate. Har hjortelusfluen allerede kastet vingene, vil den ikke ha mulighet til å oppsøke ande dyr eller mennesker.
  • Fra hår kan hjortelusflua kjemmes ut med kam.

Hjortelusflua er i rask spredning

Fra 2006 har hjortelusflua vært vanlig i Østfold, Akershus, Oslo, sørlige deler av Hedmark nord til Våler, med enkeltfunn i Elverum og Trysil. Den er nå også vanlig i Vestfold og sørøstre deler av Buskerud og Telemark.

Hjortelusflua kan finnes så langt sør som Kristiansand og traktene rundt. Ekspansjonen nordover ser ut til å ha stagnert noe, og nordgrensen er fortsatt i aksen Lillehammer, Elverum – Trysil.

I 2018 var hjortelusflua over hele Oslomarka.

​Folkehelseinstituttet. Hjortelusflue. [Internett]. 2018 [hentet 2016-06-25]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/fluer-og-mygg/hjortelusflue-/

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert tirsdag 23. april 2019