8. trinn - helsesamtale

Oppsummering

Når du går i 8. trinn, får du tilbud om en samtale med helsesykepleier.

Helsesykepleier er ofte i klassen og informerer om helsesamtalen. Noen helsesykepleiere deler ut et skjema der du kan forberede deg til samtalen.

Du vil få spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp. Helsesykepleier ønsker å snakke med deg om det viktig for deg.

Dine foreldre er ikke med, men de vil på forhånd ha fått informasjon om helsesamtalen og at du vil bli veid og målt.

Hvem møter du?

 • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

 • generell informasjon om skolehelsetjenesten og muligheter for drop-in
  • informasjon og registrering av fastlege
 • mestring, trivsel og relasjoner
  • erfaring med mobbing
  • bruk av sosiale medier og skjermbruk
  • forhold til familie og viktige livshendelser
 • seksuell helse
  • kjønnsidentitet
  • grenser
  • kjæresteforhold
 • søvn og søvnvaner
 • kosthold og måltidsvaner
 • fysisk aktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • snus, røyk, alkohol og rusmidler
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Undersøkelser

 • Høyde
 • Vekt
 • Hudoverflater for se etter tegn på hudproblemer, vold eller selvskading
 • Holdning for å se etter tegn på skoliose

Det er anbefalt at du veier deg i undertøy eller trøye.

Oppfølging

Din vekst og utvikling ses på over tid, og i sammenheng med øvrige kliniske tegn og symptomer. I etterkant av målingene kan det være behov for avklaringer og oppfølging. Helsesykepleier vil da kontakte foreldrene dine.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020