8. trinn - helsesamtale

Hva skjer på helsesamtalen i 8. trinn?

Når du går i 8. trinn, får du tilbud om en helsesamtale med helsesykepleier. Alle elever vil også få tilbud om måling og veiing.

På noen skoler kommer helsesykepleier til klassen og informerer om helsesamtalen. Noen helsesykepleiere deler ut et skjema der du kan forberede deg.

I samtalen vil du få spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp og hva som er viktig for deg.

Foreldrene dine er ikke med, men de vil få informasjon på forhånd.

Hvem møter du?

 • Helsesykepleier

Temaer

Temaer som tas opp:

 • generell informasjon om skolehelsetjenesten og muligheter for drop-in
  • informasjon og registrering av fastlege
 • mestring, trivsel og relasjoner
  • mobbing
  • bruk av sosiale medier og skjermbruk
  • forhold til familie og hvordan du har det hjemme
  • belastninger og livshendelser, som samlivsbrudd og å være pårørende
 • stress
 • seksuell helse
  • kroppslig utvikling, følelser, forelskelse og seksualitet
  • grenser og forhold
  • kjønnsidentitet og seksuell legning, lhbtiq
 • søvn og søvnvaner
 • kosthold og måltidsvaner
 • fysisk aktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • tobakk (som snus og røyk), alkohol og rusmidler
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Undersøkelser

 • Måling av høyde
 • Måling av vekt
 • Hudoverflater for å se etter tegn på hudproblemer, vold eller selvskading
 • Undersøkelse av rygg for å se etter skjevheter

Eleven veies og måles i undertøyet.

Oppfølging etter helsesamtalen

Om du har behov for mer oppfølging, får du tilbud om en ny time.

Noen ganger kan det være behov for hjelp fra andre, som lege, fysioterapeut, psykisk helsehjelp eller andre tjenester. Da kan helsesykepleier hjelpe deg med å komme i kontakt med dem.

Hvis det er behov for oppfølging etter undersøkelsene, vil Helsesykepleier snakke med deg først og deretter kontakte foreldrene dine.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. 8. trinn - helsesamtale. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 28. april 2023 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/helsesamtale-8-trinn/

Sist oppdatert fredag 28. april 2023