7. trinn - vaksinering

Hva skjer ved vaksineringen i 7. trinn?

Eleven får tilbud om vaksine i 7. trinn. Vaksinen blir gitt på skolen. Vaksinen settes med sprøyte i overarmen.

Forelde får informasjon om vaksinen på forhånd og må samtykke i at barnet får vaksinen. Det holder at en av foreldrene samtykker.

Hvem møter eleven?

  • helsesykepleier

Vaksiner

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 2. mai 2023