7. trinn - vaksinering

Hva skjer ved vaksineringen i 7. trinn?

Eleven får tilbud om vaksine i 7. trinn. Vaksinen blir fortrinnsvis gitt på skolen. Vaksinen settes med sprøyte i overarmen.

Forelde får informasjon om vaksinen på forhånd og må samtykke i at barnet får vaksinen. Det holder at en av foreldrene samtykker.

Hvem møter eleven?

  • helsesykepleier

Vaksiner

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. 7. trinn - vaksinering . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 2. mai 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/vaksine-7-trinn/

Sist oppdatert tirsdag 2. mai 2023