3. trinn - veiing og måling

Oppsummering

Når barnet går i 3. trinn, vil det bli veid og målt i undertøyet.

Barnet ble veid og målt i 1. trinn. Eleven vil bli veid og målt på nytt i 8. trinn.

Undersøkelsen gjennomføres på skolen. Foreldre eller foresatte er ikke med.

Hvem møter barnet?

  • helsesykepleier

Undersøkelser

Barnet vil bli veid og målt i undertøyet.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020