3. trinn - veiing og måling

Hva skjer ved veiing og måling i 3. trinn?

Alle elever får tilbud om veiing og måling i 3. trinn. Undersøkelsen blir gjennomført på skolen.

Barn er ulike og har ulik vekstutvikling. Målingene gjør det mulig å følge utviklingen til den enkelte eleven, og sette inn tiltak ved behov. I tillegg gjør målingene det mulig å følge utviklingen i befolkningen over tid, for å utarbeide lokale og nasjonale tiltak.

Hvem møter barnet?

  • Helsesykepleier

Undersøkelser

  • Eleven veies og måles i undertøyet.
  • Måling og veiing gjøres individuelt, uten andre enn eventuelt foreldre til stede.

Oppfølging

Ved behov for videre oppfølging blir foresatte kontaktet.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 28. april 2023