Forebygging av hørselsskader

Et hørselstap kan oppstå i alle livets faser, men alder og støy er de viktigste risikofaktorene for at du får et hørselstap. Har du fått en hørselskade, kan ikke hørselskaden repareres.

Med enkle grep i hverdagen kan du forebygge hørselskader.

Du bør:

  • Bruke hørselvern på konserter 
  • Bruke hørselvern hvis du klipper plen, bruker motorsag o.l 
  • Ved bruk av hodetelefoner/airpods; ikke ha lyden høyt på og ta pauser

Hva er støy?

Støy defineres som uønsket lyd og kan deles inn i to typer:

  • Irriterende støy, som vifte fra pc, ventilasjonsanlegg o.l  
  • Skadelig støy, som støyende omgivelser både på fritid og på jobb

Støynivå blir målt i desibel(dB). En vanlig samtale ligger på 65dB, mens et rop kan ligge på 80dB. Det er ikke bare støynivå som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke, men hvor lenge og hvor ofte du er utsatt for lyden.

Støy på arbeidsplassen

På arbeidsplassen skal arbeidsgiveren din sikre at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Det gjelder også eksponering for støy.  Det er ikke kun lydnivået som er avgjørende for om lyd er skadelig eller ikke, men også hvor lenge og hvor ofte du blir utsatt for høye lyder.

På arbeidsplassen måles støy basert på total støyeksponering i løpet av en hel arbeidsdag. Arbeidsgiveren din skal sørge for at de ansatte som utsettes for gjennomsnittlig støybelastning på mer enn 80 dB eller lydtopper på mer enn 130 dB, skal gå til regelmessig hørselsmåling når de er på helseundersøkelser. Arbeidsgiveren skal også ha hørselsvern tilgjengelig når støynivået går over 80 db eller 130 dB.

På Arbeidstilsynet sine nettsider kan du lese mer om støy på arbeidsplassen.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Forebygging av hørselsskader. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. desember 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/horsel/forebygging-av-horselsskader/

Sist oppdatert mandag 4. desember 2023