Nedsatt hørsel hos eldre 

Nedsatt hørsel er en naturlig del av å bli eldre. Ofte skjer endringene sakte og endringene kan ikke unngås.

Hvordan kan du merke et aldersrelatert hørselstap?

Hos eldre er det de lyse (høyfrekvente) lydene som blir redusert først. Du kan oppleve at mange språklyder kan bli forandret når du ikke hører de lyse lydene like godt som før.  

Du kan ha problemer med  

  • å høre enkelte stemmer og ord  
  • å følge samtaler, spesielt i støyende omgivelser 
  • å høre lyder som «s», «k», og «t» 

Disse språklydene er ofte viktige for å forstå ord korrekt. For eksempel er det kun «s» og «f» lydene som skiller ordene «søtti» og «førti». Mister du andre språklyder, kan det gi andre konsekvenser.

Tror du at du har dårlig hørsel?

Ettersom hørselstapet utvikler seg sakte, er det ikke alltid lett å oppdage at hørselsfunksjonen er endret. Mange kan først kjenne på en irritasjon over at «alle andre» snakker for fort eller utydelig.  

Ofte kan det være andre enn deg selv som først legger merke til at du hører mindre. Du har kanskje fått kommentarer om at TV/radio står veldig høyt på? 

Nedsatt hørsel kan gjøre det vanskeligere å kommunisere med omgivelsene. Det kan være slitsomt både deg selv og dine nære.  

Begynner du å trekke deg unna aktiviteter fordi det er vanskelig å høre, bør du sjekke hørselen din. 

Aldringsprosessene og aldersrelatert hørselstap går sin gang. Tidlig start med høreapparater kan derimot forebygge forandringer i hjernen som oppstår ved nedsatt hørsel. Blir du anbefalt høreapparater, er det viktig at du bruker dem. 

Dette er lurt hvis du hører dårlig

Når du anstrenger deg for å lytte, vil synssansen hjelpe til så godt den kan. Det er viktig å tenke på god belysning om du mistenker at hørselen din er redusert.

Mistenker du nedsatt hørsel, bør du snakke med fastlegen din om dette. Fastlegen kan henvise deg videre til utredning. Du bør også sjekke synet ditt hos optiker.

Blir du enig med audiografen din om å ikke begynne med høreapparater, bør du be om informasjon om andre tekniske hjelpemidler for å gjøre hverdagen enklere og bedre din hørselshelse.

F. Jiang mf: Association between hearing aid use and all-cause and cause-specific dementia: an analysis of the UK Biobank cohort. The Lancet public Health, 13. april 2023.

Sist oppdatert mandag 4. desember 2023