Din rett til å klage på vedtak fra Helfo

Dersom du får et helt eller delvis avslag fra Helfo, kan du klage på dette vedtaket.

​Fristen for å klage til Helfo er som hovedregel 6 uker fra du mottok vedtaket.

Send klage digitalt til Helfo

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Dersom du ikke sender klagen i vårt digitale skjema, som sørger for at personopplysningene dine ikke blir synlig for uvedkommende, må du underskrive klagen. Den kan derfor ikke sendes på e-post.

Klagen sendes til Helfo, postboks 2415, 3104 Tønsberg. Fristen for å klage på Helfos vedtak etter folketrygdloven er 6 uker fra du mottok vedtaket.

Helfo fatter noen vedtak etter andre lover enn folketrygdloven. Dette kan for eksempel være vedtak om sakskostnader. Disse vedtakene omfattes av klagefristen i forvaltningsloven. Klagefristen etter forvaltningsloven er 3 uker.

Saksgangen i klagebehandlingen

​Når du klager, vil den avdelingen i Helfo som fattet vedtaket vurdere saken din på nytt.

Dersom klagen din ikke fører til et annet resultat, sender Helfo klagen din til Helseklage. Helseklage er nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, inkludert Helfo.

Før saken sendes til Helseklage, vil du få tilsendt en fremstilling av denne. Hvis du da har merknader til saken, kan du sende disse til Helseklage.

Aktuelt regelverk når du klager

Anke

​​​Dersom Helseklage ikke gir deg medhold i klagen din, kan du anke til Trygderetten. Anken skal sendes til Helseklage. Du finner informasjon om anke på nettsidene til Helseklage.