Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19

I brosjyren finner du informasjon, råd og eksempler på øvelser som kan hjelpe deg som sliter med senplager etter korona. Brosjyren er utviklet av Verdens helseorganisasjon.