Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19

I brosjyren finner du informasjon, råd og eksempler på øvelser som kan hjelpe deg som sliter med senplager etter korona. Brosjyren er utviklet av Verdens helseorganisasjon.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 1. desember 2021