Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19

I brosjyren finner du informasjon, råd og eksempler på øvelser som kan hjelpe deg som sliter med senplager etter korona. Brosjyren er utviklet av Verdens helseorganisasjon.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 1. desember 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/koronavirus/senfolger-etter-covid-19/informasjon-pa-flere-sprak/

Sist oppdatert onsdag 1. desember 2021