Slik fungerer nettapotek

Du kan bestille reseptbelagte og reseptfrie legemiddel frå norske, registrerte nettapotek. Statens legemiddelverk fører tilsyn med at det er trygt å handle i nettapotek i Noreg.

Farmasøyt bak disken

Du kan bestille reseptbelagte legemiddel og få varene levert heim på døra, for henting på apotek, postkontor eller Post i Butikk.

Tryggleikskrav for nettapotek

Det er strenge tryggleikskrav for nettapotek. Dei same reglane gjeld for nettapotek som for fysiske apotek. Som kunde kan du derfor vere sikker på at resepten din og legemidla du kjøper, blir ekspederte på ein trygg måte.

Du får tilgang til e-reseptane dine ved å identifisere deg med sikker ID (bank-ID eller liknande) i nettapoteket. Reseptane dine er berre tilgjengelege for deg og apoteket. Nettapoteket sørgjer for å sende legemidla trygt fram til deg.

Du må vere 18 år for å bestille legemiddel frå nettapotek. Du kan også bestille apotekvarer til eigne barn under 16 år.

Dersom du treng hjelp eller rettleiing medan du bestiller, vil du finne informasjon om korleis du kan få hjelp i nettapoteket.

Den generelle angreretten som gjeld ved netthandel, gjeld ikkje ved kjøp av legemiddel. Derfor kan du ikkje angre kjøpet.

Legemiddel med spesielle oppbevaringskrav

Nettapotek har ikkje plikt til å sende deg varer med spesielle oppbevaringskrav, til dømes legemiddel som skal oppbevarast kjølig. Slike varer kan du bli nøydd til å hente på eit fysisk apotek eller få dei levert på døra. Du vil få informasjon i nettapoteket om kva for legemiddel dette gjeld.

Feil eller manglar på resepten

Ta kontakt med legen din dersom du ikkje finn resepten din, manglar gyldig resept, oppdagar feil i resepten, eller dersom du oppdagar reseptar på legemiddel du ikkje lenger skal bruke.

Det er berre legen som kan slette og endre reseptar - apoteket har ikkje høve til å gjere det.

Få oversikt over reseptene dine

Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Europeisk logo på lovlige nettapotek

Det er eit EU-krav at nettstader og appar som sel legemiddel, skal ha ein synleg logo som bevis for at dei er registrerte hos nasjonale legemiddelorgan.

Norske nettapotek, nettstader og appar som sel legemiddel må derfor vere registrerte hos Legemiddelverket. Den felles europeiske logoen skal vere synleg på nettstaden eller appen.

Logoen skal lenkje til nasjonale legemiddelorgan si liste over aktørar som har løyve til å selje legemiddel over internett.

Føremålet med logoen er at forbrukarane enkelt skal kunne sjå om den enkelte nettstaden eller appen har registrert seg hos legemiddelorgana, og dermed har lov til å selje legemiddel. Det skal sikre at forbrukarane får godkjende og trygge legemiddel.

Klikk her for å se om denne nettsiden driver lovlig

Slik sjekkar du at ein nettstad har lov til å selje legemiddel:

  1. Klikk eller trykk på logoen. Du kjem då til ei liste på Legemiddelverket si nettside.
  2. Nettstaden du har klikka deg vidare frå, skal finnast i lista. Trykk på lenkja nettstaden har i lista.
  3. Du skal no kome tilbake til nettstaden du ville sjekke. No veit du at nettstaden har lov til å selje legemiddel, og du kan handle trygt.

Innhaldet er levert av Legemiddelverket

Sist oppdatert onsdag 12. januar 2022