Gode helse- og omsorgs-tjenester

Før jeg begynner å lese

På disse nett-sidene
kan jeg,
som er ungdom, voksen eller gammel,
og som har utviklings-hemming,
lese og lære om
helse- og omsorgs-tjenester.

Lett-lest

Nett-sidene er skrevet med enkel tekst
og enkelt innhold.

Lange ord har fått binde-strek
for å gjøre ordene lettere å lese
og å forstå.

Noen ord kan være ekstra vanskelige å forstå.
De har fått rød farge.
I ord-listen nederst på hver side
kan jeg lese hva de røde ordene betyr.

Helse- og omsorgs-tjenester

Jeg kan lese om
hvordan personalet, fast-legen,
sykehuset og andre
kan hjelpe meg.

Jeg kan lese om hjelp til å bestemme selv,
hjelp i hele livet fra ung til gammel
og hjelpen jeg får hver dag.

Jeg kan lese om hjelp for å holde meg frisk,
og hjelp hvis jeg blir syk.

Jeg skal være med å bestemme
hva slags hjelp jeg skal få.

Hvis jeg ikke er fornøyd med hjelpen,
kan jeg si fra til de som gir meg hjelp.

Menneske-rettighetene

Menneske-rettighetene gjelder for meg
og alle mennesker.
Alle mennesker er like mye verdt.
Derfor har vi de samme menneske-rettighetene.

Jeg kan lese mer om menneske-rettigheter
i dette lett-leste heftet:
FNs konvensjon om rettigheter
til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Veileder

Det jeg leser om på Helsenorge
er hentet fra den nasjonale veilederen:
"Gode helse- og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming".

Veilederen er skrevet for
de som jobber i kommunen.

Lettlest hefte (PDF)

Gode helse-og omsorgs-tjenester.
Lettlest hefte fra Helsedirektoratet, 2022.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming fra Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum.

Hva vil du vite mer om?