Å ønske hjelp

Illustrasjon av å ønske hjelp

Jeg skal bare få hjelp
hvis jeg ønsker det selv.
Jeg skal være enig i hjelpen jeg får
og måten jeg får hjelpen på.

Det betyr at jeg samtykker til hjelpen.

Personalet skal forklare meg
på en god måte
og på en måte jeg forstår.

Når jeg skal velge,
skal jeg få den tiden jeg trenger
til å finne ut hva jeg vil.

Personalet kan hjelpe meg
å lage en dags-plan.

Dags-planen viser
hva som skjer og
hva jeg skal gjøre i løpet av dagen.

Personalet kan også hjelpe meg
å lage uke-plan.
Uke-planen hjelper meg
å få oversikt over alle dagene i uka,
og viser hva som skjer på
de forskjellige dagene.

Hva betyr ordet?

Samtykke til hjelp

Å si ja til hjelp.
Jeg kan bare få hjelp
hvis jeg selv ønsker hjelpen.

Personalet

De som er på jobb
for å hjelpe meg i det daglige. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Å ønske hjelp. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/a-bestemme-i-sitt-eget-liv/a-onske-hjelp/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024