Å ønske hjelp

Illustrasjon av å ønske hjelp

Jeg skal bare få hjelp
hvis jeg ønsker det selv.
Jeg skal være enig i hjelpen jeg får
og måten jeg får hjelpen på.

Det betyr at jeg samtykker til hjelpen.

Personalet skal forklare meg
på en god måte
og på en måte jeg forstår.

Når jeg skal velge,
skal jeg få den tiden jeg trenger
til å finne ut hva jeg vil.

Personalet kan hjelpe meg
å lage en dags-plan.

Dags-planen viser
hva som skjer og
hva jeg skal gjøre i løpet av dagen.

Personalet kan også hjelpe meg
å lage uke-plan.
Uke-planen hjelper meg
å få oversikt over alle dagene i uka,
og viser hva som skjer på
de forskjellige dagene.

Hva betyr ordet?

Samtykke til hjelp

Å si ja til hjelp.
Jeg kan bare få hjelp
hvis jeg selv ønsker hjelpen.

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021