Bestemme selv

Illustrasjon av å bestemme selv

Jeg bestemmer i mitt liv.
Det er en menneske-rettighet.

Det kan være vanskelig
å velge og bestemme selv.

Det er bra å øve seg
på å velge og bestemme.

Noen ganger trenger jeg
hjelp til å velge.
Det heter beslutnings-støtte.

Beslutnings-støtte kan for eksempel være
at personalet forklarer meg
hva jeg kan velge mellom.

Personalet kan fortelle meg hva som kan skje
når jeg velger det ene,
og hva som kan skje
når jeg velger det andre.

Personalet kan også hjelpe meg
med å finne ut ting på inter-nett.

Hvis noen andre skal bestemme for meg,
skal det stå i et vedtak om tvang.

Hva betyr ordet?

Menneske-rettighet

Alle mennesker er like mye verdt.
Derfor har vi de samme rettighetene
og samme muligheter
til et godt liv
og god helse.

Vedtak om tvang

Brev fra kommunen
om at personalet noen ganger
kan bestemme over meg,
fordi det er nødvendig for min helse og sikkerhet.

Beslutnings-støtte

Få hjelp til å bestemme selv
og til å ta valg.

Personalet

De som er på jobb for
å hjelpe meg
i det daglige. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Bestemme selv. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/a-bestemme-i-sitt-eget-liv/bestemme-selv/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024