Bli forstått

Illustrasjon av å bli forstått

Det er viktig for meg
og alle mennesker
å bli forstått.

Personalet må snakke med meg
på en måte som jeg forstår.

Da får jeg en god følelse
av støtte og trygghet.

Det er mange måter å snakke sammen på.
De fleste snakker med ord.

Andre bruker ansiktet og øynene,
eller lyder og bevegelser med kroppen.

Noen snakker med tegn.
Noen bruker tegninger eller bilder for å snakke
og noen bruker en tale-maskin.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021