Bli forstått

Illustrasjon av å bli forstått

Det er viktig for meg
og alle mennesker
å bli forstått.

Personalet må snakke med meg
på en måte som jeg forstår.

Da får jeg en følelse
av støtte og trygghet.

Det er mange måter å snakke sammen på.
De fleste snakker med ord.
Noen snakker med Alternativ og Supplerende kommunikasjon - ASK

Det kan være å snakke med tegn.
Andre bruker tegninger eller bilder for å snakke.

Noen bruker ansiktet og øynene, 
eller lyder og bevegelser med kroppen. 

Noen bruker
kommunikasjons-hjelpemidler.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som er på jobb
for å hjelpe meg i det daglige. 

Kommunikasjons-hjelpemidler

Hjelpemiddel som hjelper til
med å snakke. 

  

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Bli forstått. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/a-bestemme-i-sitt-eget-liv/bli-forstatt/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024