Bli hørt

Illustrasjon av å bli hørt

Jeg har rett til å si ifra
og bli hørt.

Jeg har rett til å bli spurt
om ting som gjelder meg.

Jeg skal få si hva jeg mener
om hjelpen jeg får.
Hva jeg sier og mener er viktig.
Det kalles med-virkning.

Jeg skal få være med på møter
når personalet snakker om meg
og den hjelpen jeg skal få.

På møtene skal jeg få hjelp
til å forstå det de andre sier
og hjelp til å si det jeg mener.
Hvis jeg vil, kan jeg få hjelp
til å forberede møtet.

Når vi har hus-råd
kan jeg si hva jeg mener
og være med å bestemme
sammen med andre.

Hvis jeg sitter i et bruker-råd
kan jeg være med å gi råd til kommunen
og fortelle hva
jeg mener om saker.

Kommunen skal høre på hva brukerne sier.

Hvis jeg sitter i et bruker-råd
skal jeg tenke på andre som får tjenester,
og ikke bare på meg selv.

Hva betyr ordet?

Med-virkning

Å få mene noe og bli hørt
om ting som gjelder meg.
Være med på å bestemme
over eget liv
og hvordan hjelpen skal være.

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Hus-råd

Et råd hvor jeg kan ta opp viktige saker
sammen med andre, som får hjelp
fra samme personalet som meg.

Bruker-råd

En gruppe mennesker som gir råd
til de som bestemmer
og de som jobber i kommunen.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021