Lese om hjelpen

Illustrasjon av å lese om hjelpen

Kommunen skal sende meg et brev.
I brevet skal det stå
hvilken hjelp jeg kan få fra kommunen.
Det er vedtaket mitt.

Jeg har rett til å lese
og få vite
hva som står i vedtaket mitt
på en måte som jeg forstår.

Personalet,
fast-legen og sykehuset
skal skrive om den hjelpen jeg får.
De skriver i journalen min.

Jeg har rett til å lese
og få vite
hva som står i journalen min
på en måte som jeg forstår.

Hva betyr ordet?

Kommune

Byen eller stedet her jeg bor.
De som jobber i kommunen
gir tjenester til oss som bor her.

Vedtak

Brevet fra kommunen om tjenestene mine.

Personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.

Journal

Et dokument om helsen min.
Lege, tannlege og personalet
skriver i journalen
om hjelpen jeg får
og hvordan jeg har det.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 2. juni 2021