Personalet må kjenne meg

Illustrasjon av personalet må kjenne meg

Ingen er lik meg.
Derfor må personalet bli kjent med meg.

Personalet skal hjelpe meg
på en måte som passer for meg.

De må vite hvor jeg kommer fra
og hvordan jeg snakker.

De bør vite om mine interesser
og ting jeg liker å gjøre,
hvordan jeg liker å ha det
og hvem jeg ønsker å ha god kontakt med.

Noen ganger er det også viktig
at personalet vet hvordan jeg føler meg,
hva jeg har opplevd før,
hvem jeg er glad i
og hva jeg tror på.

Noen ganger skal personalet gi meg litt hjelp,
noen ganger mer hjelp
og noen ganger mye hjelp.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som er på jobb
for å hjelpe meg i det daglige. 

 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Personalet må kjenne meg. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/a-bestemme-i-sitt-eget-liv/personalet-ma-kjenne-meg/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024