Stole på personalet

Illustrasjon av å stole på hjelpen

Personalet og fast-legen
og andre som hjelper meg
har taushets-plikt.
Taushets-plikten er viktig
for at jeg kan stole på de som hjelper meg.

Personalet skal ikke fortelle andre
om helsen min
eller om mine private ting,
hvis det ikke er nødvendig
for at jeg skal få hjelp.

Hvis jeg sier det er greit
at personalet forteller ting om meg,
så kan de fortelle ting til andre.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som er på jobb
for å hjelpe meg i det daglige.

Taushets-plikt

Personalet og andre i kommunen
kan ikke dele informasjon om meg
uten at det er nødvendig for hjelpen de skal gi.
Jeg kan si ja eller nei
til at personalet og andre i kommunen
deler informasjon om meg med mine nærmeste. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Stole på personalet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/a-bestemme-i-sitt-eget-liv/stole-pa-personalet/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024