Verge

Illustrasjon av verge

Jeg kan få en verge
hvis jeg vil.

En verge skal støtte og hjelpe meg
med viktige ting.

En verge kan hjelpe meg
med penger og betale regninger,
som hus-leie,
strøm og mat.

En verge kan hjelpe meg
å søke om hjelp fra kommunen.

En verge kan være med på møter,
fylle ut skjemaer
og si ifra hvis jeg ikke får nok hjelp.

En verge kan bare hjelpe meg
med det jeg selv vil.
Vergen kan ikke gjøre noe
jeg ikke vil.

Personalet skal hjelpe til
så vergen og jeg kan møtes
og snakke sammen.

Hvis jeg ikke lenger vil ha hjelp fra verge
kan jeg si fra om det.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Verge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/a-bestemme-i-sitt-eget-liv/verge/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024