Medisiner

Illustrasjon av medisiner

Noen ganger trenger jeg medisiner.
Fast-legen min skal passe på
at jeg får riktige medisiner.

Jeg må få hjelp til å ta medisinene mine
hvis jeg trenger det.

Jeg må lære hva medisinene er til,
hvor lenge jeg skal ta medisinene
og når jeg skal ta dem.

Jeg kan passe på å ta medisinene selv,
eller personalet kan hjelpe meg.
Jeg må huske
å alltid drikke mye vann
sammen med medisiner jeg svelger.

Personalet kan gi meg medisinene i hånden,
eller i en tablett-boks.
Det går an å ha en medisin-robot
som blinker og piper
når jeg skal ta medisinene mine.
En slik boks må jeg søke om å få fra hjelpe-middel-sentralen.

Hvis medisinene gir meg plager,
så har jeg bi-virkninger.
En bi-virkning kan for eksempel være
at jeg blir svimmel, kvalm,
får vansker med å gå på do,
eller kløe over hele kroppen.

Hvis jeg får bi-virkninger,
eller jeg er usikker på
om medisinene virker,
må jeg snakke med personalet.

Hva betyr ordet?

Personalet

De som som er på jobb
for å hjelpe meg i det daglige. 

Hjelpe-middel-sentralen

Et sted jeg kan låne hjelpe-midler
hvis jeg trenger det.
Finnes i kommunen og i fylket.

Bi-virkninger

Plager jeg kan få av medisiner.
Eksempler på bi-virkninger er å bli trøtt og sliten,
svimmel, kvalm, tørr i munnen,
få vansker med å gå på do,
eller kløe over hele kroppen.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Medisiner. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/helse/medisiner/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024