Psykisk helse

Illustrasjon av psykisk helse

Alle har en psykisk helse.
Det handler om tanker, følelser og
om hvordan jeg har det i livet mitt.

Når jeg har en god psykisk helse,
har jeg det bra i livet mitt.
Jeg kjenner meg ofte fornøyd og glad.

Jeg må passe godt på min psykiske helse.
Hvis jeg har det vondt og vanskelig,
er det viktig å snakke med noen.

Jeg kan være trist og lei meg noen ganger.
Jeg kan være sur og sint noen ganger.
Da kan jeg spørre personalet om hjelp.

Personalet skal hjelpe meg med
å passe på min psykiske helse.
Fast-legen min kan også hjelpe meg.

Personalet eller fast-legen kan hjelpe meg
med å bestille time hos psykolog,
eller en annen som kan mye om psykisk helse.

Hvis jeg har en psykisk sykdom,
må personalet hjelpe meg
hvis jeg blir dårlig.

Noen kan bli veldig sinte og lei seg
og true andre,
slå eller kaste ting,
eller skade seg selv
eller skade andre.

Dette kaller vi utfordrende atferd.
Den som har en utfordrende atferd,
må få hjelp til å få det bedre,
eller hjelp til ikke å skade seg selv eller andre.

Hva betyr ordet?

Psykisk helse

Hvordan jeg har det.
God psykisk helse
betyr at jeg har jeg det bra.
Dårlig psykisk helse
betyr at jeg har det vondt og vanskelig.

Personalet

De som er på jobb
for å hjelpe meg i det daglige.

Psykolog

En person som hjelper
med vanskelige følelser og tanker.

Psykisk sykdom

Psykisk sykdom betyr
at jeg er syk i tankene og følelsene mine.
Jeg har det vondt og vanskelig.

Utfordrende adferd

Hvis jeg eller en annen person
slår eller kaster ting,
eller skader seg selv
eller skader andre.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Psykisk helse. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. april 2024 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/lettlest/helse/psykisk-helse/

Sist oppdatert fredag 5. april 2024